Technieksamenwerking in de hoogste versnelling

Op woensdag 28 september 2022 was bij Tabor College d’Ampte de kick-off bijeenkomst van het project Hoorn vs Stede Broec. Bij deze challenge gaan scholen en welzijnsstichtingen in de regio de technische en sportieve strijd aan. Dit doen zij met de zelf te construeren elektrische racewagens ERA van het consortium beroepsonderwijs. Het project moet de samenwerking tussen de scholen met praktisch onderwijs intensiveren en nieuwe doelgroepen prikkelen voor techniek.

Samen sterk

Bij de kick-off bijeenkomst presenteerden Martinuscollege, Tabor College d’Ampte, VONK en VSO De Spinaker zich als deelnemers aan alle aanwezigen. Zij zullen met de eigen leerlingen racecrews gaan vormen en het hele proces van marketing en teambuilding tot constructie en race doorlopen. Hierbij kunnen de aangesloten scholen expertise delen en slim gebruik maken van elkaars faciliteiten. Het project Hoorn vs Stede Broec is een initiatief van het TechniekPact West-Friesland.

Nieuwe doelgroepen

Om buiten de leerlingen op de eigen scholen ook nieuwe doelgroepen te trekken voor techniek zijn ook twee welzijnsorganisaties ingestapt in dit project. Vanuit eigen netwerk en expertise willen Ons Stede Broec en Stichting Netwerk leerlingen met een niet Westerse achtergrond prikkelen met- en voor techniek. Volgens projectleider Gerben H. Bakker van het TechniekPact West-Friesland is dit hard nodig; ‘Slechts weinig kinderen met een migratieachtergrond kiezen voor techniek, dit is jammer omdat het toekomstperspectief en de verdiensten uitermate gunstig zijn’. Het project moet dan ook illustreren dat iedereen binnen de techniek een winnaar is.