Martinus Challenge Zorg en Techniek

Bij deze challenge wordt er buiten de hokjes gedacht voor wat betreft onderwijs en techniek. Soms ook letterlijk. Speciaal geselecteerde tweedejaars VMBO scholieren buigen zich over innovatieve technische oplossingen voor de zorg. Hiervoor werken zij in teamverband waarin er ook specifieke rollen zijn op vlakken als communicatie, tijdmanagement en voorzitterschap. Aan de hand van bestaande vraagstukken van zorgpartner Omring wordt er gewerkt aan oplossingen in Corona tijd. Hierbij worden zij ondersteund door kennispartner Vitasys. Naast de klassenstructuur wordt ook het leslokaal als plaats van handeling losgelaten. In zelf van PVC gefabriceerde iglo’s wordt er gewerkt aan technische oplossingen op het vlak van zorg, eenzaamheid, informatie en verbinding. Om de producten te toetsen met de doelgroep kan er worden ingebeld met bewoners van diverse zorgcentra. Een mooi voorbeeld van vernieuwend en innovatief technisch onderwijs.

Meer informatie

Sjaak Jongkind, deelprojectleider STO Techniekpact Westfriesland.

”Mijn ambitie is om techniekonderwijs zo breed en zo divers mogelijk te promoten. Met deze activiteit wilde wij techniek/technologie voor Zorg en Welzijn onder de aandacht brengen.”