Altijd Intelligent in een digitale wereld worden gevoerd

Altijd Intelligent in een digitale wereld worden gevoerd

Dat techniek uitdagend en veelzijdig is weten we allemaal. Toch ligt de focus doorgaans op de ‘harde’ technieken, de wereld van de werkplaats en bouwplaats. Om de wereld van het VMBO profiel Media, Vormgeving en ICT (MVI) uit te lichten stond met de Masterclass ditmaal de digitale wereld centraal. Op woensdag 3 april ontmoetten tientallen professionals uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven elkaar voor de excursie en masterclass ‘Allemaal Intelligent in een digitale wereld’ bij de H20 Esportcampus.

De H20 Esportcampus heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een broeinest voor startups in de tech. Voor de deelnemers was het verrassend om te zien en ervaren dat het fysieke en het digitale sporten elkaar versterken in het verbeteren van prestaties of ontwikkelen van specifieke skills. ‘Het is de belevingswereld van onze leerlingen en geeft richting voor het inrichten van toekomstgericht onderwijs’, aldus projectleider Gerben Bakker. In de afsluitende Masterclass kwamen onder andere Artificial Intelligence en het no-code programmeren aan bod. Tafelgasten waren Leon Wielens (Abovo Media), Chris Obdam (Betty Blocks) en Patrick Colli (Horizon College) die deelden in kennis en ervaring.

Bekijk de masterclass