Over Techniekpact Noord-Kennemerland

Over de regio

De scholen, bedrijven, brancheorganisaties en gemeenten in Noord-Kennemerland hebben zich verenigd in het TechniekPact Noord-Kennemerland. Doel is om gezamenlijk de aansluiting tussen techniekonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren en versterken.

Er zijn vier doelstellingen geformuleerd: Het verbreden, opscholen en duurzaam versterken van de techniekdocententeams, instructeurs en praktijkbegeleiders. Deze aanpak moet ook duurzaam geborgd worden in het HRM-beleid van de consortiumpartners. Daarnaast ligt de focus op het vergroten en verbreden van de instroom in de techniekopleidingen. Daarbij wordt gericht op een kwantitatief en kwalitatief evenwicht tussen vraag en aanbod in de technieksectoren op de regionale arbeidsmarkt.

Er komt oog voor de ontwikkeling en uitrol van technische keuzevakken en daaraan gerelateerde activiteiten voor leerlingen in de niet-technische profielen, de tl-leerlingen en het vmbo Groen. Er moet daarnaast vraaggericht gekeken worden naar het vernieuwen en versterken van de techniekopleidingen en de daarbij te organiseren regiodekkende techniekinfrastructuur. Dit geldt zowel binnen de onderwijsinstellingen als in de bedrijven en deze ook duurzaam borgen in het reguliere beleid van de consortiumpartners.

Met deze aanpak moet ook de instroom vanuit het basisonderwijs naar het techniekonderwijs in het vmbo worden vergroot, evenals de doorstroom vanuit het vmbo naar de techniekopleidingen van het mbo. De samenwerkende onderwijsinstellingen, (leer)bedrijven, brancheorganisaties en gemeenten vormen een pact dat erop gericht is om de mismatch tussen vraag vanuit de techniekbedrijven en aanbod vanuit het onderwijs aan te pakken. Met het STO-project tot en met 2023 wordt hiervoor de basis gelegd.

Het betreft dus niet alleen een kwantitatief vraagstuk, het is ook een kwalitatieve uitdaging. Om aan de vraag vanuit de arbeidsmarkt te voldoen, moet het techniekonderwijs op het vmbo minimaal verdubbelen. Dit is wel het einddoel, maar dat zal niet worden bereikt in de STO-jaren 2020-2023. Het fundament voor het beoogde evenwicht op de technische arbeidsmarkt in de regio is dan echter wel gelegd.

Betrokken vmbo-scholen

Trinitas College Han Fortmann

Heerhugowaard

Trinitas College Johannes Bosco

Heerhugowaard

Vonk – vmbo Heerhugowaard

Heerhugowaard

Huygens College Heerhugowaard

Heerhugowaard

Focus

Heerhugowaard

CSG Jan Arentsz – Langedijk

Zuid-Scharwoude

Van der Meij College

Alkmaar

Stedelijk Dalton College Alkmaar

Alkmaar

Vonk – vmbo Alkmaar

Alkmaar

CSG Jan Arentsz

Alkmaar

PCC Oosterhout

Alkmaar

PCC Fabritius

Alkmaar

PCC Heiloo

Heiloo

PCC Bergen

Bergen

Praktijkschool De Viaan

Alkmaar

VSO de Spinaker

Alkmaar

OSG Willem Blaeu

Alkmaar

Berger scholengemeenschap

Bergen