Waardevolle samenwerking Saman met afdeling PIE van Pieter Zeeman Lyceum

Waardevolle samenwerking Saman met afdeling PIE van Pieter Zeeman Lyceum

Dit schooljaar is bij de afdeling PIE van het Scholengroep Pontes Pieter Zeeman Lyceum het keuzevak Duurzame Energie toegevoegd aan het aanbod van keuzevakken.
Saman Groep uit Zierikzee biedt als duurzame installateur een aangepast programma, waarin de leerlingen alle facetten van het proces doorlopen, van verkoop tot uitvoering. “Door als leerling bij een bedrijf alles te zien en ervaren, wordt het begrip duurzame energie meer visueel.
Dit is een waardevolle aanvulling op de theorie die de leerlingen vanuit de schoolbanken meekrijgen”, aldus David Schrier, HR-manager van de Saman Groep en lid van de stuurgroep STOZeeland Oosterschelderegio.

Gemotiveerde leerlingen

Doordat Saman in Zierikzee is gevestigd, is het bedrijf op de fiets goed bereikbaar voor de leerlingen van Pieter Zeeman. Zij maken er kennis met warmtepompen, zonnepanelen, airco’s en laadpalen voor auto’s. Ze worden daarbij begeleid door een gecertificeerde praktijkbegeleider.
“Het is mooi om te zien dat de leerlingen die op school niet heel erg gemotiveerd zijn hier in de praktijk opeens veranderen in leuke, enthousiaste en gemotiveerde leerlingen. De praktijk maakt alles meer tastbaar en heeft zo een toegevoegde waarde”, legt David uit.

“Reden waarom het Pieter Zeeman Lyceum het keuzevak wil integreren in het curriculum en onze samenwerking zo een structureel karakter krijgt.”

Gezonde wisselwerking

Saman ziet een maatschappelijk belang dat jongeren voor techniek kiezen.
“Als wij eraan kunnen bijdragen dat meer jongeren voor de techniek kiezen, dan willen we daar graag op inzetten. We kunnen blijven roepen dat het onderwijs niet aansluit op het bedrijfsleven, maar je kunt er als bedrijf zelf iets aan doen door de samenwerking met het onderwijs aan te gaan”, vertelt David.

“Uiteindelijk heb je erals bedrijf ook baat bij als je geïnteresseerde jongeren in huis haalt. Naast het keuzevak in leerjaar drie, bieden we de leerlingen in het vierde leerjaar een stageplek aan, zodat ze nog meer feeling krijgen met Saman. Alles begint met aandacht hebben voor het techniekonderwijs.
Als ze tijdens of na het volgen van een mbo-opleiding kiezen voor een baan bij Saman is dat mooi meegenomen.”