Over Sterk Techniekonderwijs Zeeland

Over de regio

10 Miljoen voor Zeeuwse techniek

Officieel kreeg Zeeland in juli 2019 al groen licht, maar vanaf januari 2020 is het landelijke project Sterk Techniek Onderwijs (STO) echt van start gegaan. Een initiatief waarin alle Zeeuwse vmbo-scholen, het mbo en het bedrijfsleven nauw samenwerken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat beter aansluit op de behoeften en wensen vanuit het bedrijfsleven.

Vier Zeeuwse ambities

Net als veel  andere regio’s in het land kampt Zeeland met een personeelstekort in de technische sector. Om voor de toekomst dit tekort te verkleinen of zelfs op te lossen, zijn voor deze projectsubsidie vier Zeeland-brede ambities uitgezet.

  1. Verbreding en intensivering van de instroom vanuit het basisonderwijs in het technisch georiënteerd voortgezet onderwijs.
  2. Versterken van de uitstroom richting techniek voor leerlingen van speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
  3. Onderzoek naar een nieuw vmbo-profiel dat naadloos aansluit op het DNA van Zeeland: maritieme techniek en logistiek.
  4. Aanpakken van het tekort aan techniekdocenten en – instructeurs aangepakt.

Naast deze ambities gaat elke Zeeuwse regio (Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en de Oosterschelderegio) aan de slag met haar eigen regio-doelstellingen. Ambities waarvoor elke regio afzonderlijk haar activiteiten ontwikkelt, inspelend op regionale behoeftes en als uitbreiding van reeds bestaande initiatieven.

Wie doet wat?

STOZ wordt aangestuurd door het Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs (ZBO), waarbinnen een stuurgroep is samengesteld die bestaat uit een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven en het mbo en de bestuurders uit de drie regio’s: Frank Neefs (bestuurder Mondia Scholengroep), Klaas Terlage (bestuurder Pontes Scholengroep) en Piet de Witte (bestuurder vo Zeeuws-Vlaanderen).

Mondia Scholengroep is penvoerder voor het project. Als programmamanager is Mabri Fennema aangetrokken en zij zal regelmatig rapporteren aan de stuurgroep. Huis van de Techniek zal zo nodig activiteiten faciliteren en ondersteunen, maar ook adviseren.

Betrokken vmbo-scholen

Calvijn College – locatie Tholen

Tholen

Calvijn College – locatie Krabbendijke Kerkpolder

Krabbendijke

Calvijn College – locatie Krabbendijke Appelstraat

Krabbendijke

Calvijn College – locatie Goes Stationspark

Goes

Calvijn College – locatie Middelburg

Middelburg

Reynaertcollege

Hulst

Praktijkschool Hulst

Hulst

Pieter Zeeman

Zierikzee

De Wissel Praktijkschool

Goes

Lodewijk College – locatie Zeldenrustlaan

Terneuzen

Lodewijk College – locatie Oude Vaart

Terneuzen

De Sprong Praktijkschool

Terneuzen

CSW Toorop

Middelburg

OdyZee College Middelburg

Middelburg

Het Bolwerk Praktijkschool

Middelburg

Nehalennia SSG

Middelburg

Scheldemond College

Vlissingen

CSW Bestevaêr

Vlissingen

Zwin College

Oostburg