Verbeterslag Techniekonderwijs STOZ-Walcheren

Dinsdag 26 september 2023 is het bedrijfsleven, voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs ( Scalda) met elkaar in gesprek gegaan over nieuwe technische opleidingen en samenwerkingsmogelijkheden. We kijken met een positief gevoel terug en delen graag de uitkomsten.

De voorbereidingen voor de licentieaanvraag voor de BWI opleiding (bouwen, wonen en interieur) is gestart en wordt op korte termijn ingediend. De aanvraag dient STOZeeland in samenwerking met het Het Scheldemond College, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Toorop en Nehalennia SSG in.

Het kennismaken met elkaar is van grote waarde geweest tijdens de bijeenkomst. We weten elkaar te vinden en zijn ons nu bewust van de eigenschappen van de doelgroepen waar we rekening mee dienen te houden.
De tafelrondes hebben veel kennis en ervaringen opgeleverd.
* Bedrijven vinden een keuzevak adopteren uitdagend en staan open voor de invulling van keuzevakonderdelen;
* De opleiding BWI zien de bedrijven en het onderwijs graag van start gaan op Walcheren. De bedrijven willen een rol spelen in de voorlichting, ontwikkeling en uitvoering;
* Meer aandacht geven voor de ontwikkeling van techniek in het volledige voortgezet onderwijs. De keuzevakken en eventueel praktijk gestuurde projecten kunnen hiervoor worden ingezet;
* Met de interieuropleiding kunnen we een nieuwe doelgroep bereiken zowel op het voortgezet onderwijs en het middelbaar onderwijs -> leerlingen met een creatieve interesse.

We zijn blij met de hoge opkomst (> 30 belangstellenden)
In het voorjaar 2024 organiseren we een nieuwe bijeenkomst en houden jullie tussentijds op de hoogte van de ontwikkelingen.