Uitbreiding applicatie zorgtechnologie

In STO Zeeland is door docenten vmbo en mbo Zorg & Welzijn (Scholengroep Pontes, Ostrea Lyceum Goes, Scalda) gewerkt aan de ontwikkeling van een VR toepassing die passend is bij het keuzevak Zorgtechnologie.

In de nieuwsbrief van juli jl. werd al aangekondigd dat de werkgroep Technologie binnen Zorg en Welzijn aan de slag is met een vervolgaanvraag voor de uitbreiding van de applicatie voor de keuzevakken Assisteren in de gezondheidszorg en Welzijn volwassenen en ouderen.

Met deze applicatie en een ondersteunende lesbrief kunnen leerlingen het betreffende keuzevak volgen en afronden. Bij de ontwikkeling van de applicatie wordt nauw samengewerkt met Paree B.V. Expert in Techniek en emagine. Inmiddels is de aanvraag goedgekeurd en kan de werkgroep starten met de verdere ontwikkeling.