Peter van der Gaag na voorzitterschap TCG klaar voor nieuwe uitdagingen

Peter van der Gaag na voorzitterschap TCG klaar voor nieuwe uitdagingen

Na 4 jaar met plezier de rol van voorzitter TCG Oosterschelde (regionale stuurgroep STOZeeland) te hebben vervuld, neemt Peter van der Gaag, rector Pieter Zeeman Lyceum, in januari afscheid van het TCG. “In januari zit ik nog eenmaal de TCG voor, waarna ik de vertegenwoordiging vanuit Pontes overdraag aan Elcke Bouwense Bouwens. De leden van de TCG zullen in het voorjaar een nieuwe voorzitter kiezen”, aldus Peter.

Positieve terugblik

Als voorzitter kijkt Peter met veel plezier terug op alle initiatieven en projecten die de afgelopen vier jaar binnen de Oosterschelderegio zijn gerealiseerd. “Ik had niet kunnen bedenken dat Sterk Techniekonderwijs zo goed zou uitpakken. Zowel Pontes Bergweg Goes, het Calvijn College als het Pieter Zeeman Lyceum hebben door de techniekgelden goed smoel gekregen. De basis is op orde en naast docenten werken we met instructeurs, hybride techniekopleiders en enthousiaste vrijwilligers”.

Samenwerking

“Daarnaast zijn mooie samenwerkingen gerealiseerd met het bedrijfsleven en de overheid, konden we innovatieve technieken aanschaffen en maakten we een crossover naar de afdeling Zorg en Welzijn.”
Daarbij heeft het goed uitgepakt dat de drie scholen (Scholengroep Pontes , Calvijn College en Ostrea Lyceum Goes) uit de Oosterschelderegio bij de start van het STO-project een gezamenlijke pot voor innovatietrajecten hebben ingevoerd. “Deze pot draagt zeker bij aan een intensieve samenwerking en bereidwilligheid binnen de totale Oosterschelderegio.”

Eén technisch profiel

Begeleid door het Stichting Platforms vmbo zijn inmiddels 17 scholen aangesloten bij het landelijke experiment om tot één technisch profiel te komen. Ook Pieter Zeeman Lyceum heeft toestemming van OCW hebben gekregen om de profielen PIE en BWI samen te voegen tot één technisch profiel. Een nieuw curriculum is in voorbereiding en het doel is om vanaf schooljaar 24-25 het profiel te kunnen aanbieden
“Dit biedt ons de mogelijkheid om dezelfde weg in te slaan als de afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR), waar de Hospitality Hub een groot succes is.”

Techniek Hub

Peter ontwikkelt graag nieuwe initiatieven. Zodra een project loopt draagt hij het over aan een andere kartrekker, zodat Peter zich weer op iets nieuws kan richten. “Graag wil ik me gaan inzetten voor het op poten zetten van de Techniek Hub. Een project waarin naast onze school ook Scalda, de Gemeente Schouwen-Duiveland en bedrijven aan boord zijn. Het is geweldig om te zien hoe iedereen zijn bijdrage levert aan de Hospitality Hub.
Ik verwacht dat ook bij de Techniek Hub”, vertelt een enthousiaste Peter. Zowel Hanse Staalbouw B.V., Saman Groep, Bouwbedrijf Boogert en Bouwgroep Schrijver willen zich aansluiten bij de Techniek Hub. Peter vindt het mooi om te zien hoe deze bedrijven niet alleen aandacht hebben voor hun toekomstige medewerkers, maar ook een grote maatschappelijke betrokkenheid laten zien.