Multifunctioneel technieklokaal Walcheren

Na de zomervakantie wordt de tweede fase van het multifunctionele technieklokaal bij Christelijke Scholengemeenschap Walcheren van der Perre opgeleverd. Dit is een uitbreiding van het leslokaal dat is ontworpen om in te spelen op de behoeften van de huidige leerlingen en hen te enthousiasmeren voor techniek. Docent Bas Stockmann beantwoordt vier vragen over dit multifunctionele lokaal.

Wat is het multifunctionele technieklokaal?

Het multifunctionele technieklokaal heeft als doel om leerlingen te inspireren en ze kennis te laten maken met de 7 werelden van techniek. Door middel van uitdagende projecten en integratie van innovatieve technologieën in alle vakken, worden leerlingen gestimuleerd om zich onder te dompelen in de wereld van techniek. Dit alles met als doel om interesse en keuze voor technische opleidingen te bevorderen.
De ruimte is zo vormgegeven dat het leerlingen aantrekt en inspireert met innovatieve projecten in een praktische en hightech omgeving. Leerlingen zullen kennismaken met diverse technologieën en technieken in een integrale en contextrijke leeromgeving om hen bewust te maken van de techniek om hen heen en hen de benodigde tools en competenties te geven voor hun toekomstige opleidingskeuzes. De oplevering van de tweede fase wordt verwacht in de eerste week van september.

Zijn er meerdere scholen bij betrokken?

Het is een unieke samenwerking tussen voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsleven op Walcheren. Door praktijkgerichte programma’s en projecten, zoals die in samenwerking met Scalda, worden leerlingen actief betrokken bij echte opdrachten en ervaringen met technologieën.

Welke leerlingen maken gebruik van het lokaal?

Het lokaal wordt momenteel voornamelijk gebruikt door MavoP klas 2 en 3. In het komende schooljaar zal dit worden uitgebreid naar MavoP klas 1 en HavoP. Fase 2 van het project start zodra de volledige oplevering in de eerste week van september plaatsvindt.

Is concept een uniek concept?

In Zeeland is dit concept vooruitstrevend door de geplande lessen en uitvoering van Praktijk Gerichte Programma’s, waardoor CSW van der Perre een van de pioniers is op dit gebied.