Keuzevak Duurzame Energie met een plus!

Docent Bert Kaan (Mondia Scholengroep) is er trots op: het eerste nieuwe keuzevak ‘Duurzame Energie’ gaat volgend studiejaar al van start. Het nieuwe keuzevak is voortgekomen uit het STOZeeland-project Technum 2.0.
Bert:  “Onze versie van ‘Duurzame Energie’ laat leerlingen niet alleen kennis maken met de installatie en techniek van zonne-energie, maar ook met windenergie en geothermische energie. Een unieke samenwerking tussen de twee vmbo-scholen Mondia en CSWalcheren Scholengemeenschap Walcheren, mbo- instelling Scalda en installatiebedrijf Saman Groep!”

Bert is één van de docenten in het Technum 2.0 project. Binnen dit project zijn er afspraken gemaakt voor een duurzame samenwerking tussen vmbo en mbo op één plek, het Technum in Vlissingen dus. Naast een grondige verbouwing van het pand is er ook volop geïnvesteerd in gezamenlijke onderwijsactiviteiten. Een van de actielijnen is het ontwikkelen van nieuwe keuzevakken, zodat vmbo-leerlingen binnen het Technum meer te kiezen hebben én er een intensievere kennismaking met Techniek in Zeeland tot stand komt.
Bert: “Het standaard keuzevak ging vooral in op het installeren van zonnepanelen. Wij vinden het echter belangrijk dat de leerlingen ook andere vormen van duurzame energie leren kennen. Daarom hebben we besloten om het keuzevak flink te verrijken. Door een samenwerking aan te gaan met WindDock van Scalda, ook aanwezig in het Technum, is als eerste de wereld van windenergie toegevoegd.” “Zon en wind passen heel goed bij Zeeland”, lacht Bert.
Daarnaast is contact met het bedrijfsleven erg belangrijk. Bert: “We zijn trots dat we ook gaan samenwerken met installatiebedrijf Saman. Een deel van de praktijklessen zullen op het bedrijf plaats vinden. Daarnaast kunnen de leerlingen dankzij de inbreng van Saman ook aan de slag met warmtepompen (geothermische energie) én onderhoud. Gezien de grote vraag naar toekomstige installateurs een echte win-win situatie dus!”
Bert: “Het nieuwe keuzevak is vooral bedoeld voor onze 4e jaars (B/K) leerlingen van Mondia en CSW met een PIE-profiel. Maar instroom vanuit andere profielen is wat ons betreft ook mogelijk. Via STOZ zullen we uiteraard onze kennis en ervaringen delen, zodat ook andere scholen in Zeeland kunnen profiteren.”
Het keuzevak kent straks dus drie centrale onderwerpen: Zonne-energie, Windenergie en Warmtepompen. Bij alle onderwerpen staan de thema’s: veiligheid, monteren, aansluiten, inspecteren en onderhoud centraal. Bert: “Een lekker vol en ambitieus programma. Wij hebben er zin in!”

Meer informatie over dit project?

Neem contact op met Cris van der Weele (cris@bovenwijsonderwijsadvies.nl), adviseur onderwijs Technum 2.0 of Rob Kotzebue (r.kotzebue@scalda.nl) Projectleider STOZ (Regio Walcheren).