Kennismaken met de TCG Zeeuws-Vlaanderen: Mark de Kok (EQUANS)

Kennismaken met de TCG Zeeuws-Vlaanderen: Mark de Kok (EQUANS)

Elke nieuwsbrief stellen we een TCG-lid (Techniek Coördinatie Groep) voor om te delen wat drijfveren, wensen en ambities van TCG-leden zijn. Mark de Kok is namens EQUANS, samen met Corina Stoffels (Cargill), Roos Bartelink – Wilod Versprille, tot voor kort Ilse Raats (Dow) en Dominique de Blok (H4A) vertegenwoordiger namens het bedrijfsleven in Zeeuws-Vlaanderen.

Als kind vond ik het al geweldig om dingen uit elkaar te halen en te kijken hoe iets werkt. Experimenteren en steeds een stap verder te gaan, door te ervaren en te doen. Zo kijk ik ook naar techniekoriëntatie en techniekonderwijs. Waarbij je spelenderwijs kennis maakt met techniek of technologie, je iets met je handen doet, iets kunt maken of uit elkaar halen. En vanuit daar zet je weer nieuw stappen.

Zien, voelen en ervaren

De kern zit in het ervaren, het doen en de nieuwsgierigheid of fascinatie voor hoe iets werkt en wat je ermee kunt. Als bedrijfsleven kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan de oriëntatie op en beleving van techniek, vakkennis en het informeren over innovaties. Waarmee een leerling een onderbouwde keuze kan maken voor een beroep of vervolgopleiding. Want als je niet weet dat iets bestaat, kun je er ook niet voor kiezen. Leerlingen moeten kunnen zien, voelen en ervaren. Deze wens spreek ik uit vanuit mijn hart voor de techniek en de technische sector. Maar evengoed geldt dit ook voor andere sectoren. Uiteindelijk gaat het erom dat de leerling een goede keuze maakt, een keuze die bij hem of haar past.

Ervaringsgericht & duurzaam: voor leerlingen en docenten

De keuze aan beroepen en vervolgopleidingen is enorm. En beroepen veranderen ook nog eens continue. Dat is voor leerlingen en ouders niet te overzien, maar ook een onmogelijke opgave voor decanen en docenten. Er worden in de regio al diverse gastlessen, bedrijfsbezoeken en excursies aangeboden en wij zijn hier, net zoals veel bedrijven in de regio, graag toe bereid om aan mee te werken. Maar willen we leerlingen echt kennis laten maken met techniek en de mogelijkheden die er zijn, dan is een ervaringsgerichte, structurele en duurzame vorm van samenwerking nodig. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een poule van (gast)docenten uit het bedrijfsleven die structureel betrokken zijn bij het verzorgen van onderwijs: vanaf groep 8 op de basisschool tot en met laatstejaars leerlingen met een technische profielkeuze.

Minstens zo belangrijk vind ik dat we gastlessen, bedrijfsbezoeken en professionaliseringsactiviteiten aanbieden voor docenten in het po, vo en mbo. Zodat zij, afhankelijk van hun rol, op de hoogte zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen en in de praktijk kunnen zien en ervaren hoe het is om te werken in de technische sector. Door een dag mee te lopen, uitleg over innovaties, specifieke techniek of technologie, noem maar op. Door iets te ervaren is het veel makkelijker over te brengen. Dat geldt zowel voor ondersteuning bij de oriëntatie, als voor de vakkennis van vakdocenten.

Toekomst

Via de TCG en ieders betrokkenheid in onze regio liggen er veel mogelijkheden. De regionale en onderwijs-overkoepelende aanpak die Zeeuws-Vlaanderen heeft gekozen is een goede uitgangspositie om de komende jaren via de gemaakte en toekomstige activiteitenplannen flink door te bouwen aan een duurzame programmatische samenwerking tussen onderwijs en het regionale bedrijfsleven.