Extra techniekprofiel (BWI) aangevraagd bij het ministerie OCW

Extra techniekprofiel (BWI) aangevraagd bij het ministerie OCW

Het Scheldemond College, Nehalennia SSG en Christelijke Scholengemeenschap Walcheren hebben samen met STOZeeland Walcheren (onder leiding van projectleider Rob Kotzebue) de licentie voor het techniekprofiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) aangevraagd.

Het bedrijfsleven heeft behoefte aan deze extra opleiding naast PIE dat al jaren wordt gegeven op Walcheren. We kunnen met BWI een grotere groep leerlingen bereiken. Interieurontwerp en meubel maken valt bijvoorbeeld ook onder het profiel en dat kan ook interessant zijn voor meiden.

De aanvraag is neergelegd bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zij gaan toetsen of het aansluit bij de regiovisie, het aantal leerlingen en de behoefte van de bedrijven. We hopen snel een terugkoppeling te ontvangen, zodat we vanaf september 2024 het profiel kunnen aanbieden aan de derdeklassers vmbo.