De grote meerwaarde van vrijwilligers binnen het Calvijn College

De grote meerwaarde van vrijwilligers binnen het Calvijn College

“Het is ontzettend gaaf om te zien hoe enthousiast de leerlingen iets aannemen van vrijwilliger Gert de Keizer. Ze hebben ontzag voor hem, want hij laat als ervaringsdeskundige zien hoe hij een vraagstuk aan- pakt. De leerlingen zien dat hij veel kennis heeft vanuit het werkveld en dat hij hen iets kan leren.” Aan het woord is Anneleen Twigt, team- leider Zorg en Welzijn en PIE van het Calvijn College Kerkpolder. De gepensioneerde Gert de Keizer gaat sinds dit schooljaar met plezi- er aan de slag met acht tot tien gemotiveerde leerlingen van klas 3 van de afdeling PIE. “Ik zie Gert echt genieten en als iets niet lukt zoekt hij samen met de leerlingen naar een oplossing. Hij is vervolgens heel trots als ze het samen voor elkaar krijgen”, aldus een enthousiaste Anneleen.

Overbrengen van expertise en enthousiasme

Zowel bij de afdeling BWI als PIE worden vrijwilligers ingezet die één of twee dagdelen per week, naast de reguliere lesstof, een stuk verdieping of extra aanbod verzorgen voor leerlingen die de reguliere lesstof al beheersen en interesse hebben in innovatieve technieken. Het is tegelijk ook dat stukje verdieping waar op een stageplek om wordt gevraagd. “De vrijwilligers zijn meestal gepensioneerde mannen die het leuk vinden om hun jarenlange ervaring in de techniek over te brengen op de leerlingen. Het doel van de vrijwilliger is om zelf plezier te hebben, om jongeren kennis te laten maken met zijn expertise én om hen enthousiast te maken voor het vakgebied. Meestal worden ze getipt door een oud-colle- ga of komen ze op een andere manier via via bij ons terecht”, legt Anneleen uit.

Mogelijkheden vanuit STO

Vanuit het budget van Sterk Techniekonderwijs kunnen materialen worden aangeschaft die de vrijwilliger nodig heeft voor zijn lessen. Zonder STO zou het niet haalbaar zijn om deze mogelijkheid te faciliteren. “Ook kunnen we vanuit het STO-budget machines en apparatuur aanschaffen, zoals een C&C-machine, kantbandmachine of 3D-printer. Nadat iemand uit de praktijk instructie heeft gegeven, kunnen docenten en vrijwilligers deze technieken overbrengen aan de leerlingen. Als Calvijn College zijn we dan ook heel blij dat we dit jaar te horen kregen dat er groen licht is voor een tweede periode STO”, aldus Anneleen.

Korte lijntjes met bedrijfsleven

Bedrijven uit de regio weten het Calvijn College inmiddels te vin- den. Eenmaal per jaar organiseert de school een bedrijvendag. 80 Bedrijven bezoeken de school en gaan in gesprek met geïnteress- eerde leerlingen.

Win/win

“De vrijwilligers zijn om diverse redenen dus erg waardevol. Zij bieden niet alleen de mogelijkheid om binnen de afdeling te differentiëren en extra aanbod te creëren, ook dragen zij bij aan een nog betere aansluiting van het onderwijs op de vraag vanuit het bedrijfsleven”, aldus een enthousiaste Anneleen.
“Het bedrijfsleven weet inmiddels dat er bij ons op school niet alleen met een lasapparaat wordt gewerkt, maar dat leerlingen ook kennis krijgen van allerlei innovatieve technieken en apparaten”, vertelt Anneleen. “Op de bedrijvendag kunnen leerlingen hun contactge- gevens achterlaten, zodat zij op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden binnen de bedrijven, zoals stageplaatsen, betaalde opleidingen en arbeidsmogelijkheden.”