Sterk Techniekonderwijs Zeeland

Bekijk het laatste nieuws

Meer nieuws

Iedere-dag W en T in de klas

Deze week hebben 200 basisscholen in Zeeland de toolkit ontvangen.

15 september 2021

STOZeeland presenteert de uitwerking van de drie actieprogramma’s PO

Actielijnen volgend uit het onderzoek naar de stand van zaken mbt W&T-onderwijs in het PO.

06 juli 2021

Technieuws Oosterschelderegio

1 Januari 2020 is het project Sterk Techniekonderwijs Zeeland van start gegaan.

06 juli 2021

Sterk Techniekonderwijs Zeeland

Net als veel  andere regio’s in het land kampt Zeeland met een personeelstekort in de technische sector. Om voor de toekomst dit tekort te verkleinen of zelfs op te lossen, zijn voor deze projectsubsidie vier Zeeland-brede ambities uitgezet. Meer informatie over STO Zeeland vindt u op de pagina ‘Over de regio’.

Samenwerking met bedrijfsleven

Bijdragen vanuit het bedrijfsleven

De vereiste co-financiering wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd door middel van de bijdragen die het bedrijfsleven nu al levert aan het onderwijs. Dit gebeurt in de vorm van bedrijfsbezoeken, gastlessen en activiteiten die in samenwerking met Huis van de Techniek worden georganiseerd.

Doet u ook mee?

Om ten volle van deze projectsubsidie te kunnen profiteren, is het belangrijk dat nog meer bedrijven zich aansluiten bij dit project. Mocht u als bedrijf interesse hebben om ook een bijdrage te leveren aan het creëren van een groter arsenaal van technisch potentieel dan kunt u contact opnemen met de projectleider uit uw regio.

Regio ambities STOZ

Bekijk de ambities van Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen.

De Zeeuwse ambities

Digitale nieuwsbrief

De regio Sterk Techniekonderwijs Zeeland heeft een eigen nieuwsbrief.