Sterk Techniekonderwijs Zeeland

10 Miljoen voor Zeeuwse techniek

Officieel kreeg Zeeland in juli 2019 al groen licht, maar vanaf januari 2020 is het landelijke project Sterk Techniek Onderwijs (STO) echt van start gegaan. Een initiatief waarin alle Zeeuwse vmbo-scholen, het mbo en het bedrijfsleven nauw samenwerken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat beter aansluit op de behoeften en wensen vanuit het bedrijfsleven.

Vier Zeeuwse ambities

Net als veel  andere regio’s in het land kampt Zeeland met een personeelstekort in de technische sector. Om voor de toekomst dit tekort te verkleinen of zelfs op te lossen, zijn voor deze projectsubsidie vier Zeeland-brede ambities uitgezet.

  1. Verbreding en intensivering van de instroom vanuit het basisonderwijs in het technisch georiënteerd voortgezet onderwijs.
  2. Versterken van de uitstroom richting techniek voor leerlingen van speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
  3. Onderzoek naar een nieuw vmbo-profiel dat naadloos aansluit op het DNA van Zeeland: maritieme techniek en logistiek.
  4. Aanpakken van het tekort aan techniekdocenten en – instructeurs aangepakt.

Naast deze ambities gaat elke Zeeuwse regio (Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en de Oosterschelderegio) aan de slag met haar eigen regio-doelstellingen. Ambities waarvoor elke regio afzonderlijk haar activiteiten ontwikkelt, inspelend op regionale behoeftes en als uitbreiding van reeds bestaande initiatieven.

Wie doet wat?

STOZ wordt aangestuurd door het Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs (ZBO), waarbinnen een stuurgroep is samengesteld die bestaat uit een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven en het mbo en de bestuurders uit de drie regio’s: Guus Hagt (bestuurder Mondia Scholengroep), Klaas Terlage (bestuurder Pontes Scholengroep) en Piet de Witte (bestuurder vo Zeeuws-Vlaanderen).

Mondia Scholengroep is penvoerder voor het project. Als programmamanager is Mabri Fennema aangetrokken en zij zal regelmatig rapporteren aan de stuurgroep. Huis van de Techniek zal zo nodig activiteiten faciliteren en ondersteunen, maar ook adviseren.

Lees meer +Lees minder -
STO18047 / STO19066
Instroom vanuit primair onderwijs Uitstroom PrO en VSO Hybride opleidingen Nieuwe vmbo-programma's Doorstroom naar niveau 4 Professionalisering
Array
Contactgegevens
Naam regio
Sterk Techniekonderwijs Zeeland
Penvoerder
Mondia Scholengroep
Naam contactpersoon
Mabri Fennema
Functie contactpersoon
Programmamanager Sterk Techniekonderwijs Zeeland (STOZ)
Organisatie contactpersoon
Huis van de Techniek
E-mailadres contactpersoon

Projectleiders uit de regio

Regio Walcheren:
Rob Kotzebue: rkotzebue@scalda.nl of 06-51186942
Regio Oosterschelde:
Adri de Gans: a.de.gans@pontes.nl of 06-54394191
Wim Westenberg: WSB@calvijncollege.nl of 0113-224160

Regio Zeeuws-Vlaanderen:
Hans Nanninga: hna@lodewijkcollege.nl of 06-13131723
Kees Somers: kso@lodewijkcollege.nl of 06-48972623

Betrokken vmbo- en praktijkscholen

Calvijn College – locatie Tholen

Tholen

Calvijn College – locatie Krabbendijke Kerkpolder

Krabbendijke

Calvijn College – locatie Krabbendijke Appelstraat

Krabbendijke

Calvijn College – locatie Goes Stationspark

Goes

Calvijn College – locatie Middelburg

Middelburg

Reynaertcollege

Hulst

Reynaertcollege

Terneuzen

Praktijkschool Hulst

Hulst

Pieter Zeeman

Zierikzee

De Wissel Praktijkschool

Goes

Lodewijk College – locatie Zeldenrustlaan

Terneuzen

Lodewijk College – locatie Oude Vaart

Terneuzen

De Sprong Praktijkschool

Terneuzen

CSW Toorop

Middelburg

OdyZee College Middelburg

Middelburg

Het Bolwerk Praktijkschool

Middelburg

Nehalennia SSG

Middelburg

Scheldemond College

Vlissingen

CSW Bestevaêr

Vlissingen

Zwin College

Oostburg

Samenwerking met bedrijfsleven

Bijdragen vanuit het bedrijfsleven

De vereiste co-financiering wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd door middel van de bijdragen die het bedrijfsleven nu al levert aan het onderwijs. Dit gebeurt in de vorm van bedrijfsbezoeken, gastlessen en activiteiten die in samenwerking met Huis van de Techniek worden georganiseerd.

Doet u ook mee?

Om ten volle van deze projectsubsidie te kunnen profiteren, is het belangrijk dat nog meer bedrijven zich aansluiten bij dit project. Mocht u als bedrijf interesse hebben om ook een bijdrage te leveren aan het creëren van een groter arsenaal van technisch potentieel dan kunt u contact opnemen met de projectleider uit uw regio.

Regio ambities STOZ

Bekijk de ambities van Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen.

Nieuws

16 april 2021

Tessa maakt meiden warm voor bèta 

Who run the world? Girls. Maar nog niet in Zeeland, zeker niet in de techniek.

23 februari 2021

Inzet hybride techniekopleiders (HTO)

Marlon van Mol van Feyter Group werd een Hybride Techniek Opleider (HTO) in Zeeland, bij M-Force.

15 februari 2021

Eén jaar Sterk Techniekonderwijs Zeeland

Sinds januari 2020 is het landelijke project Sterk Techniekonderwijs (STO) echt van start gegaan.

Inspiratie

Artikel

Hybride leren biedt uitkomst voor het vak van autoschadehersteller

1 september 2019

Om de belangstelling voor het vak van autoschadehersteller aan te wakkeren zocht directeur Peter Gelok van Autoschadeteams Baarends contact met negen vmbo-scholen...

Artikel

Hybride Techniekopleiders slaat brug tussen bedrijfsleven en onderwijs

1 april 2019

Hybride Techniekopleiders is een initiatief van Huis van de Techniek Zeeland, technische O&O-fondsen, de Zeeuwse Academische Opleidingsschool, mbo, vmbo en het bedrijfsleven.

Artikel

Toptechniek in Terneuzen

24 september 2018

In Terneuzen is het Centrum voor Toptechniek opgericht, een gezamenlijk onderkomen voor vmbo, mbo en bedrijfsopleidingen.

Digitale nieuwsbrief

De regio Sterk Techniekonderwijs Zeeland heeft een eigen nieuwsbrief.

 

Volg de social media kanalen van Sterk Techniekonderwijs Zeeland om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!