Techniekopleiding in Caribisch Nederland promoten

Scholengemeenschap Bonaire heeft vorige week een start gemaakt met STO Caribisch Nederland.

Het doel van STO is om leerlingen van groep 8 van de basisschool en leerlingen uit de onderbouw van het voorgezet onderwijs enthousiast te maken voor een opleiding in de techniek. De school kan hierbij rekenen op financiële steun en fysieke ondersteuning vanuit een speciaal voor dit doel opgericht platform.