Over Sterk Techniek Onderwijs BES

Over de regio

Projectgroep BES Sterk Techniekonderwijs SG Bonaire gaat onderbouwleerlingen van het vmbo-vakcollege enthousiasmeren voor techniek. Hiervoor worden gastdocenten uit het bedrijfsleven ingezet en specifieke techniekcursussen voor vakcollegedocenten ingezet.

Hiervoor zijn extra investeringen nodig, zoals techniekmaterialen en apparatuur. De vernieuwde profielen worden versterkt. Hiervoor is scholing nodig. Het bedrijfsleven wordt daarnaast meer dan nu geïntegreerd in onderwijs.

Het profiel T&T in de GL/TL wordt weer ingevoerd om de meer praktische leerling een aantrekkelijke keuze te geven. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de vakmanschapsroute techniek en realisatie in de doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo niveau 2 (BMI, M&T en PIE). Er wordt een projectgroep samengesteld voor de verdere uitwerking. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijke vernieuwing van verouderde inventaris met oog op nieuwbouw van de technieklokalen.

Saba gaat zich nog meer focussen op voorlichting over techniekkeuzes, en verder met het ontwikkelen van technieklessen op de lagere school. Zo kan techniekonderwijs goed gepositioneerd worden. Dit is van belang voor Saba. Ook komt de focus te liggen op level 1 van de Caribbean Vocational Qualification (CVQ) in de onderbouw en wordt ingezet op het aanbieden van interessante internationale stages voor leerlingen en uitwisselingen met docenten in de techniekregio. Ook de vernieuwing van de inventaris en upgraden van docenten behoort tot onze plannen.

De Gwendoline van Putten school heeft dit schooljaar het beroepsonderwijs volgens de richtlijnen van het CVQ-systeem ingevoerd. De technische opleidingen en beroepen worden binnen de Caribbean Examination Council (CXC) aantrekkelijk gemaakt voor de studenten.

Ouders en studenten zijn vanaf dag één betrokken bij de loopbaankeuzes. De school heeft vanwege ruimtegebrek in 2011 een techniekplein op het schoolterrein gerealiseerd om te voldoen aan vraag en aanbod van de arbeidsmarkt. Om aan te sluiten bij recente economische ontwikkelingen en te voldoen aan de criteria van de ‘facility audit’ op St Eustatius, moeten alle ruimtes worden gerenoveerd en materialen worden aangeschaft. Het uiteindelijke doel is om tegemoet te komen aan de vraag van het bedrijfsleven. Ook moet een tv-commercial vmbo-techniek op het eiland breed promoten.

Betrokken vmbo-scholen

Scholengemeenschap Bonaire

Kralendijk

Saba Comprehensive School

St. Johns

Gwendoline van Putten School

Oranjestad