Techniekimpuls met Dali, Dobot en Lego

Uitdagingen op alle niveaus

Docenten en leerlingen zijn dankzij financiële steun van de Stichting Vrienden van het Schoonhovens College weer waardevolle apparatuur en educatief lesmateriaal rijker.

Zo krijgt de modernisering van de leeromgeving van derdeklassers nieuwe impulsen met de aanschaf van een digitaal systeem om lichtsterkte en warmte in te stellen. Voor basisscholieren die alvast kennis willen maken met techniek worden leskisten met educatief lego beschikbaar gesteld. En voor spelenderwijs programmeren in de brugklas biedt de Dobot Magician Lite uitkomst.

Met Lego Spike Prime voor de PR8 (Pracht) klassen van het regionale basisonderwijs hoopt docent Manuel den Hartog weer een slag te slaan. Met zijn technieklessen inspireert hij leerlingen uit de groepen 7 en 8 die graag met hun handen werken. ,,Deze leerlingen hebben een positief zetje nodig en extra ondersteuning. Dat kunnen wij hen bieden.” Met de legosets bereidt hij leerlingen straks voor op technische handelingen. ,,Als deze jongens en meisjes hun opleiding willen volgen op het vmbo hebben ze al kennis gemaakt met robottechniek. Het Schoonhovens College had reeds enkele sets aangeschaft, maar het aantal leerlingen in de PR8 klassen groeit gestaag. Dus ook de vraag naar meer legosets.”

Elektro-docent Ahmet Celik wil zijn lessen over domotica naar een hoger niveau tillen met een digital addressable lighting interface, Dali. ,,Onze leerlingen werkten met basis domotica systemen. Licht aan, licht uit. Dat is niet meer van deze tijd. Met moderne domotica kun je meer. Licht heeft heel veel effect op onze handelingen. Aan de hand van opdrachten kunnen leerlingen lichtsterkte en warmte instellen. Dali is eenvoudig in gebruik. Indien mogelijk wil ik na de nieuwbouw het elektrolokaal met dit systeem laten aansturen. Leerlingen kunnen dan straks hun eigen klaslokaal programmeren. Intelligent beheer van verlichting is de toekomst.”

De sectie techniek verwacht dat de aanschaf van de Dobot Magician Lite de creativiteit en kennis van programmeren ten goede komt. Leerlingen kunnen vanaf de brugklas tot en met de vierde klas met deze intelligente robotarm aan de slag. Docent Marit Kleijn richt zich op de basisbeginselen: ,,Steeds een stapje verder. Met de aanpak is enige tijd gemoeid. Na verdere uitrol volgt eerst een pilot. Daarna gaan we over tot uitvoering. Het is de bedoeling dat de vakken techniek en ICT met elkaar worden verbonden. Dan krijg je het hoogste rendement.”