Over Regio Schoonhoven

Over de regio

Bedrijvigheid in de Waarden door impuls STO

De regio (bestaande uit de gemeenten Krimpenerwaard en Lopik) kent een zeer grote maakindustrie en logistieke dienstverlening.  Nadat het koninklijk paar in 2017 een bezoek bracht aan onze regio, een bezoek met als thema de bedrijvigheid in de Krimpenerwaard, heeft de commissaris van de Koning ons gevraagd om tot een plan van aanpak te komen om die bedrijvigheid te bestendigen. Samen met de ontwikkelingen rond Sterk Techniekonderwijs resulteerde dit in een ambitieus plan voor de toekomst van de Waarden (Krimpenerwaard, Lopikerwaard Alblasserwaard en de voormalige Molenwaard, nu Molenlanden).

Het plan richt zicht op de vraag op welke wijze ‘het versterken van de regionale attractiviteit voor bedrijven door de samenhang tussen bedrijven, onderwijs en overheid te vergroten’ vorm kan worden gegeven. Onze opdracht is helder: het vmbo, mbo en regionale bedrijfsleven moeten ervoor zorgen dat we over 4 tot 5 jaar nog steeds een toekomstbestendig model hebben.

Het onderwijs richt zich op een drietal zaken:

  1. Het versterken van de beroepspraktijk zowel binnen als buiten de school.
  2. Loopbaanleren (werkexploratie) zorgt ervoor dat leerlingen veel ervaringen opdoen om een beter beroepsbeeld te verkrijgen.
  3. Het creëren van een doorlopende leerlijn vmbo-mbo.

Het Schoonhovens College en het Gemini College, samen met de lokale bedrijven, overheden en ondernemerskringen hebben een ambitieus en uniek plan neergelegd. Zo realiseren we samen Sterk Techniekonderwijs in de regio.

Betrokken vmbo-scholen

Schoonhovens College, locatie Vlisterweg

Schoonhoven

Gemini College Lekkerkerk

Lekkerkerk