Over Riverland Tech Explorers

Over de regio

De regio heeft te maken met een beperkt aantal leerlingen, maar heeft ook enorme kansen te bieden. Samenwerking tussen scholen moet een mismatch tussen krimp en werkloosheid en de hoge vraag naar technisch geschoold personeel aanpakken.

De scholen, zowel po als vmbo en mbo, gaan gezamenlijk de instroom, doorstroom en het behoud van leerlingen verbeteren. Daarbij wordt ingezet op het verhogen van de kwaliteit van het techniekonderwijs.

Ook moet het onderwijsaanbod aansluiten bij regio specifieke vraagstukken, moet de samenwerking met het bedrijfsleven intensiveren en moeten scholieren op jonge leeftijd enthousiast worden gemaakt voor techniek.

Samen met het bedrijfsleven moet er een goed bereikbaar en aantrekkelijk technisch vmbo ontstaan en moet er innovatief en kwalitatief sterk technisch onderwijs worden gerealiseerd dat flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen.

Betrokken vmbo-scholen

O.R.S Lek en Linge, locatie Culemborg

Culemborg

Koningin Wilhelmina College

Culemborg

De Cambier

Tiel

RSG Lingecollege, locatie Beroepscollege

Tiel

SG Pantarijn

Wageningen

Van Lodenstein College, locatie Kesteren

Kesteren

O.R.S. Lek en Linge locatie, de Lingeborgh

Geldermalsen

Yuverta vmbo Kesteren

Kesteren