Techniek hotspots voor het PO

In de regio worden verschillende hotspots ingericht waarvoor wordt samengewerkt tussen de verschillende lagen in het onderwijs en het bedrijfsleven. Een belangrijk onderdeel van de hotspots is het organiseren van activiteiten voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hiervoor worden zowel bij het O.R.S. Lek en Linge (Smart Technology) als het Lingecollege (Smart Building) hotspots ingericht die dienen als plek voor basisschoolleerlingen en leerkrachten om te oriënteren en te ontdekken in de techniek. Naast de hotspots bij de scholen worden ook andere locaties ingericht als plek voor inspiratie en verdieping rondom de thema’s Smart Building en Smart Technology. Bijvoorbeeld bij het ROC Rivor en bij bedrijven. Wilt u ook iets betekenen in het ontwikkelen van de hotspots?