Over Regio Rijnstreek

Over de regio

In de Rijnstreek staat het versterken van het techniekonderwijs al langer op de agenda. Over vier jaar moet er een zichtbare samenwerking zijn tussen meerdere onderwijsniveaus en het regionale bedrijfsleven.

Er wordt in de regio al veel geïnvesteerd in het vmbo-onderwijs, zo ook in de techniek. Daarbij kunnen scholen veel zelf. Maar het hardnekkige probleem als de tekorten in de techniek en een betere aansluiting van techniekonderwijs op de arbeidsmarkt, moet opgelost worden door maatschappelijke en economische allianties.

De Rijnstreek zoekt daarom naar de voorlopers. Er worden experimenten gefaciliteerd, dynamiek gecreëerd en speerpunten worden opgepakt. Dit alles moet leiden tot een soort permanente campagne, structurele samenwerking en duurzame effecten.

Over vier jaar moet er een zichtbare samenwerking zijn in de techniek tussen po, vmbo en mbo. Dit moet sterk geworteld zijn in het regionale bedrijfsleven, wat zal leiden tot meer instroom en doorstroom in de sector. Zo worden vakkrachten gecreëerd die niet alleen technisch, maar ook goed zijn opgeleid in soft skills. Zo ontstaan er cross-overs in ‘groene’ en ‘grijze’ techniek. Dit moet tot een beter imago van techniek leiden, en tot intensieve interactie met het technische bedrijfsleven in de regio.

Dit wordt nagestreefd met hulp van zes hoofdlijnen. 1: Faciliteiten en materiaal moet moderner, meer praktijkgericht. Zo worden de techniek-faciliteiten aantrekkelijker. 2: Versterking van het technisch onderwijsaanbod door extra keuzemodules, en met inzet van onderwijsassistenten meer in te zetten op individuele leerroutes. 3: Ketenversterking tussen het bedrijfsleven en onderwijs met een regionaal programma voor contextrijk buitenschools leren. 4: Versterken van loopbaanoriëntatie op techniek. 5: Een doorlopende leerlijn techniek. En 6: techniek met keuzemodules een prominentere plek geven in de theoretische leerweg.

Doel hiervan is om de volle breedte van het techniekonderwijs te versterken. Daarbij wordt gekozen voor inhoudelijke accenten die aansluiten bij regionale initiatieven en speerpunten, zoals smart technology, zorg en techniek, energietransitie en woningbouw en water en robotica.

Betrokken vmbo-scholen

Ashram College Nieuwkoop

Nieuwkoop

Groene Hart Praktijkschool

Alphen aan den Rijn

Groene Hart Leerpark

Alphen aan den Rijn

Coenecoop College

Waddinxveen

Yuverta Chr. Vmbo Aphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Yuverta Chr. vmbo Boskoop

Boskoop