Geïntegreerde leerroute Constructiewerker op NXT2

Geïntegreerde leerroute Constructiewerker op NXT2

Groene Hart NXT2

Groene Hart NXT2 is een nieuwe kleinschalige interne mbo-opleiding op het Leerpark. We bieden zowel mbo 1 als mbo 2 opleidingen aan. Met NXT2 sluiten we aan bij een doelgroep die al wil beginnen met een mbo-opleiding maar wel in de vertrouwdheid en kleinschaligheid van het Leerpark. Dit kan ook als de leerling nog geen 16 is. Als mbo-student werk je in een bekende leeromgeving met docenten die je al goed kent, en andersom. 

Samenwerking MboRijnland

We werken samen met MboRijnland. Wij verzorgen op het Leerpark het kleinschalige mbo-onderwijs. MboRijnland is verantwoordelijk voor de examinering en geeft het diploma op mbo 2 niveau af. 

Onderwijs op NXT2

NXT2 is een vakgerichte opleiding waarbij je het mbo 2 diploma constructiewerker haalt. Een student volgt op het Leerpark de basisvakken Nederlands, rekenen en Loopbaan&Burgerschap, keuzedelen en het behalen van het VCA-certificaat en 1 NIL lasdiploma. Een groot deel van de dag werken de studenten in praktijklessen op het techniekplein van het Leerpark aan verschillende vaardigheden en vakkennis. Daarnaast lopen de studenten 2 dagen per week stage bij een opleidingsbedrijf onder begeleiding van een praktijkbegeleider. In het tweede jaar van NXt2 is dat zelfs 3 dagen stage.