Regio Rijnstreek

Bekijk het laatste nieuws

Meer nieuws

Geïntegreerde leerroute Constructiewerker op NXT2

Groene Hart NXT2 is een nieuwe kleinschalige interne mbo-opleiding op het Leerpark.

23 juni 2021

De Bouwacademie: jongeren interesseren in een beroep in de bouw

De Bouwacademie in de regio Gouwe en Rijnstreek moet jongeren interesseren om in de bouw te gaan werken. Het is een plek waar opleidingsinstituten samen kunnen werken aan het goed opleiden van jongeren.

01 november 2020

Regio Rijnstreek

In de Rijnstreek staat het versterken van het techniekonderwijs al langer op de agenda. Over vier jaar moet er een zichtbare samenwerking zijn tussen meerdere onderwijsniveaus en het regionale bedrijfsleven. Meer informatie over Regio Rijnstreek vindt u op de pagina ‘Over de regio’.

Genomineerd voor In de Spotlight

Samen werken wij aan de transitie naar een duurzame samenwerking voor techniek in de regio. Maar hoe ziet die samenwerking er uit, en wie zijn nou eigenlijk de dragende krachten achter STO? De Spotlight licht de meest aansprekende, innovatieve, of verrassende regionale initiatieven uit en laat zien hoe ze tot stand zijn gekomen. Het initiatief Keuzevak Robotica van de regio Rijnstreek is ook genomineerd.

Inzending regio Rijnstreek

  • Keuzevak Robotica - Regio Rijnstreek

    Het keuzevak robotica vindt voor 50% plaats op school en 50% op het bedrijf.

    Leerlingen gaan op excursie naar een paar bedrijven. Hier wordt door het bedrijf gevraagd aan de leerlingen om een proces in het bedrijf te verbeteren door te ontwikkelen. Daarna gaan de leerlingen weer naar school om hun idee uit te werken een proefopstelling/filmpje/etc. te maken. Presentatie vindt dan weer plaats op het bedrijf en het bedrijf geeft ook een deel van de beoordeling.

    Dit was niet gelukt zonder…
    Elwin Zijlstra, docent techniek bij Wellant Boskoop (vanaf volgend schooljaar Yuverta Boskoop). Bedenker van het keuzevak.

Samenwerking met bedrijfsleven