Over Regio Noordwest-Friesland

Over de regio

Doel van de regio is om een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch onderwijs in zowel technische als technologische profielen te realiseren. 

De baankansen in de techniek zijn het grootst in de regio, maar de instroom van leerlingen vanuit het technische mbo- en hbo-onderwijs is laag. Daarom gaan dertig partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid samen het techniekonderwijs beschikbaar en op niveau brengen en houden.

Er moet een goede doorlopende leerlijn komen naar het mbo met uitdagend en voor een brede doelgroep interessant onderwijs. Zo moet er een hoger percentage leerlingen kiezen voor een technische vervolgstudie en uiteindelijk een technische functie op de arbeidsmarkt in de regio.

Deze doelen moeten bereikt worden door de instroom voor technisch en technologisch vmbo te vergroten, door doorstroom naar een technisch mbo te vergroten, faciliteiten te moderniseren en docententeams te versterken.

Betrokken vmbo-scholen

Simon Vestdijk, locatie Harlingen

Harlingen

Maritieme Academie Harlingen

Harlingen

CSG Ulbe van Houten

Sint Annaparochie

OSG Piter Jelle, locatie Ynsicht

Leeuwarden

Aeres VMBO & MBO Leeuwarden

Leeuwarden

CSG-Comenius, locatie Zamenhof

Leeuwarden

OSG Piter Jelles, locatie De Dyk

Leeuwarden

CSG-Comenius, locatie Esdoorn

Leeuwarden

CSG Anna Maria van Schuurman

Franeker

RSG Simon Vestdijk, Harlingen

Harlingen

RSG Simon Vestdijk, Franeker

Franeker

OSG Piter Jelles Montessori High School

Leeuwarden

GSG ’t Schylger Jouw

Midsland

Nordwin College groen en Life Science

leeuwarden

OSG Piter Jelles, Leeuwarder Lyceum

Leeuwarden

CSG Comenius, locatie @Forum

Leeuwarden