Simon Vestdijk, locatie Harlingen

Harlingen

Maritieme Academie Harlingen

Harlingen

CSG Ulbe van Houten

Sint Annaparochie

OSG Piter Jelle, locatie Ynsicht

Leeuwarden

Aeres VMBO & MBO Leeuwarden

Leeuwarden

CSG-Comenius, locatie Zamenhof

Leeuwarden

OSG Piter Jelles, locatie De Dyk

Leeuwarden

CSG-Comenius, locatie Esdoorn

Leeuwarden

CSG Anna Maria van Schuurman

Franeker

RSG Simon Vestdijk, Harlingen

Harlingen

RSG Simon Vestdijk, Franeker

Franeker

OSG Piter Jelles Montessori High School

Leeuwarden

GSG ’t Schylger Jouw

Midsland

Nordwin College groen en Life Science

leeuwarden

OSG Piter Jelles, Leeuwarder Lyceum

Leeuwarden

CSG Comenius, locatie @Forum

Leeuwarden

Meer weten? Neem contact op.

Naam regio

Regio Noordwest-Friesland

Penvoerder

CGS Comenius-Zamenhof

Functie contactpersoon

Projectleider

E-mailadres contactpersoon

Naam contactpersoon

Hindrik Drenth

Organisatie contactpersoon

Firda

STO-nummer

STO19037