Voorzitter Joost Visser kijkt over de grenzen van scholen heen

Voorzitter Joost Visser kijkt over de grenzen van scholen heen

Hoe zorg je dat verschillende, soms zelfs concurrerende, scholen meer met elkaar samenwerken? Joost Visser heeft hier inmiddels aardig wat ervaring mee. Hij is penvoerder en voorzitter van de stuurgroep van Sterk Techniekonderwijs in de regio Noordwest-Fryslân. Vanuit deze rollen werkte hij de afgelopen anderhalf jaar aan het samenbrengen van verschillende onderwijspartijen.

In Noordwest-Fryslân is er een behoorlijk aantal onderwijspartijen betrokken bij Sterk Techniekonderwijs. Sommigen van deze partijen zijn directe concurrenten van elkaar, want iedere school wil natuurlijk zoveel mogelijk leerlingen werven. Toch lukt het in deze regio om over de grenzen van de eigen school heen te kijken en het belang van de regio voorop te zetten.

Volgens Visser is samenwerking ook alleen mogelijk wanneer je het grotere doel voorop zet: “Uiteindelijk draait Sterk Techniekonderwijs om het versterken van onze regio. Het is nu aantrekkelijk om hier te leven, wonen en werken. Om te zorgen dat dit in de toekomst zo blijft, moeten de onderwijspartijen samen in actie komen.”

Technische arbeidskrachten zijn hard nodig

De arbeidsmarkt in regio Noordwest-Fryslân wordt namelijk steeds krapper. Regionale bedrijven staan vooral te springen om goede arbeidskrachten met technische en technologische kennis. De instroom van leerlingen vanuit het technisch onderwijs neemt daarentegen steeds verder af. Visser: “Het is natuurlijk zonde als iedereen over de Afsluitdijk naar het westen vertrekt, terwijl we ze hier zo hard nodig hebben.”

De onderwijspartijen die meewerken aan Sterk Techniekonderwijs realiseren zich dit maar al te goed. Zij hebben zich inmiddels verenigd in vijf overkoepelende regiegebieden. Deze gebieden richten zich niet alleen op de instroom en doorstroom van leerlingen, maar ook op het moderniseren van faciliteiten, het versterken van docententeams en het intensiveren van de samenwerking met het bedrijfsleven.

Verbinding tussen scholen en bedrijfsleven

Het belang van een sterkere verbinding tussen scholen en bedrijfsleven is iets dat Visser extra benadrukt: “Uiteindelijk leiden we jongeren op om het bedrijfsleven te versterken. Ontwikkelingen in de techniek en technologie gaan in het bedrijfsleven ongelofelijk snel. Als school moet je wel zorgen dat je hierop aan blijft sluiten. Door zowel leerlingen als docenten bedrijven te laten bezoeken en zich erdoor te laten inspireren.”

Visser weet zeker dat hierdoor het enthousiasme voor het vak wordt vergroot: “Techniek en technologie is overal. Er is zoveel in te doen en te leren dat je jezelf een leven lang kan blijven ontwikkelen. Deze positieve kant van beroepsonderwijs komt vaak nog onvoldoende tot zijn recht. Als we net doen alsof je alleen maar geslaagd bent met een havo- of vwo-diploma, dan slaan we de plank helemaal mis.”

Structurele verandering en concrete activiteiten

Het versterken van techniekonderwijs is niet een tijdelijk project, maar draait om een structurele verandering. Visser: “We zijn voorlopig nog niet klaar. Wat wij nu als projectorganisatie aan het neerzetten zijn, willen we structureel doorgeven. Anders loopt de hele maatschappij vast. We kunnen niet zonder arbeidskrachten met kennis over techniek en technologie. Er is dus een groot belang mee gediend, dat moeten we onder de aandacht blijven brengen.”

Dit hoopt Visser in Noordwest-Fryslân te gaan doen met behulp van zoveel mogelijk concrete activiteiten. “Daar hebben we nu behoefte aan. We hebben de afgelopen tijd nodig gehad om de projectorganisatie stevig neer te zetten, nu is het tijd voor actie en inspiratie. Dat past ook bij techniek, want daar zitten de doeners. Mijn vurige wens is: gaan ruiken, proeven, zien en horen wat techniek allemaal te bieden heeft.”

Joost Visser is voorzitter van het College van Bestuur van CVO Noord- en West- Fryslân. CVO-nwf vormt het bevoegd gezag van Chr. Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden, CSG Comenius in Leeuwarden en St. Annaparochie, CSG Ulbe van Houten in St. Annaparochie en CSG Anna Maria van Schurman in Franeker.