Regionale samenwerking Techniekonderwijs en bedrijfsleven krijgt steeds meer vorm

Regionale samenwerking Techniekonderwijs en bedrijfsleven krijgt steeds meer vorm

In het kader van Sterk Techniekonderwijs brachten 10 leerlingen uit klas 3 vmbo van de basis- en kaderopleiding van RSG Simon Vestdijk in Harlingen een bezoek aan North-Line Yachts en Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw in Harlingen. Dit in het kader van verdere samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio Noordwest-Friesland.

Beroepsmogelijkheden

RSG Simon Vestdijk streeft zoveel mogelijk naar samenwerking met het bedrijfsleven om leerlingen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met diverse beroepsmogelijkheden. Hierdoor zijn deze leerlingen beter in staat een gerichte keus te maken voor een beroepskeuze of een vervolgopleiding. De leerlingen kregen een bedrijfspresentatie en een rondleiding bij North-Line Yachts en Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw om kennis te maken met de diverse beroepsmogelijkheden binnen deze sector.

Verbinding met bedrijven in de regio

Binnen Sterk Techniek Onderwijs gaan scholen de komende jaren gezamenlijk aan de slag om het techniekonderwijs in Noordwest-Friesland te versterken en te promoten, zodat meer jongeren enthousiast worden voor de technieksector. Met als doel dat meer scholieren voor een technische opleiding kiezen en zo kunnen beantwoorden aan de toenemende vraag naar technisch geschoolde medewerkers op de arbeidsmarkt. Daarbij vinden de scholen en bedrijven in de regio elkaar steeds meer.