Internationalisering, duurzaamheid en techniekonderwijs: gouden combi bij Fioretti College

Internationalisering, duurzaamheid en techniekonderwijs: gouden combi bij Fioretti College

Duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk thema, dat geldt ook voor de richting Bouw, Wonen en Interieur (BWI) van het Fioretti College in Veghel. Afgelope oktober vond er een bijzonder uitwisselingsproject plaats. Acht Noorse bouwleerlingen zijn samen met twee PR leerlingen en twee bouwdocenten naar Nederland gekomen. Zij zijn gekoppeld aan tien BWI leerlingen uit het vierde jaar vmbo (kader & basis), waarbij kennis uitwisselen op het gebied van circulair en duurzaam bouwen centraal staat. Op dit moment werken de Noorse en Nederlandse leerlingen in duo’s aan een ontwerp van een tiny house in 2D en 3D. Daarbij kunnen zij ook de Hololens inzetten, die de leerlingen de mogelijkheid geeft om 2D ontwerpen in 3D te bekijken. In maart 2023 gaan de tien vierdejaars vmbo-leerlingen van het Fioretti College naar Noorwegen om het onderwijs en de projecten aldaar te leren kennen en om het eerder ontworpen tiny house tot uitvoering te gaan brengen. Ongetwijfeld een ervaring om nooit te vergeten.