Over Het Techniek Loket

Over de regio

De economisch sterke regio Noordoost-Brabant stelt zich ten doel een sterk, dekkend en vernieuwend technisch onderwijs te realiseren in de regio Noordoost-Brabant. Het te ontwikkelen regioplan met twee ambities sluit aan op deze inzichten.

Er wordt voortgebouwd op de fundamenten van het programma Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant. Acht vmbo-scholen en twee regionale mbo-opleidingscentra vanuit de gemeenten Uden, Meijerijstad, Oss, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Boxtel en Zaltbommel zijn de betrokken partners.

In de fase van planvorming in de regio is er ruimte gecreëerd voor andere scholen uit het geografisch gebied om zich aan te sluiten. Naast bovengenoemde instellingen is ook ingezet op de verbinding met primair onderwijs, praktijkonderwijs, vso, vmbo-t. Ook het versterken van de relaties met het bedrijfsleven en de lokale overheden heeft prioriteit.

In het project krijgt de samenwerking en uitvoering van het project op verschillende niveaus gestalte: strategisch niveau, tactisch niveau en uitvoerend niveau. De stuurgroep heeft twee ambities benoemd die gezamenlijk, en met een uitwerking naar de deelnemende scholen, opgepakt kunnen worden.

De eerste ambitie draait om het behoud van het huidige technische onderwijsaanbod, en het behoud van de profielen per partnerschool en wellicht uitbreiding/aanpassing van aanbod keuzevakken. Daarnaast wordt ingezet op versterking in de stedelijke omgeving van ’s-Hertogenbosch en het stabiliseren van de leerlingaantallen in de techniek B/K in relatieve zin. Doelstelling voor de gl- en tl-leerlingen is dat de uitstroom naar techniek en aan techniek gerelateerde mbo-opleidingen gaat stijgen.

De tweede ambitie benadrukt het eigentijds en aantrekkelijk maken van het techniekonderwijs en het technologisch onderwijs. Van PIE naar Smart technology, van BWI naar smart building en van M&T naar smart logistics. Ook moet er aandacht komen voor soft skills en 21e-eeuwse vaardigheden. Dit gebeurt door de focus te leggen op de samenwerking in de keten en op onderwijsinnovatie. Daarnaast is er oog voor de verhoging van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het gebied van verduurzaming en borging, en zijn de professionalisering van LOB en de promotie van technologie van belang.

Bekijk de infographic

Betrokken vmbo-scholen

Udens College

Uden

Fioretti College

Veghel

Elde College

Schijndel

Baanderherencollege

Boxtel

Bossche Vakschool

‘s-Hertogenbosch

Het Hooghuis Zuidwest

Oss

Het Hooghuis Mondriaan College

Oss

Het Hooghuis Stadion

Oss

Cambium College

Zaltbommel

SG de Overlaat

Waalwijk

Koning Willem I College

's-Hertogenbosch

Walewyc Mavo

Waalwijk

Maaslandcollege

Oss

MET Waalwijk praktijkonderwijs

Waalwijk

De Brug

Zaltbommel

De Rijzert

;s-Hertogenbosch

VSO Hub

Rosmalen

Mytylschool Gabriel

's-Hertogenbosch

De Sonnewijser

Oss

Dieze College

's-Hertogenbosch

Vada College

Boxtel