Enorme toeloop Technolabs in het Gooi

Enorme toeloop Technolabs in het Gooi

Sinds vorig jaar hebben tot nu toe ruim 1500 basisschoolleerlingen de Technolabs in het Gooi bezocht. Inmiddels hebben zich voor de eerste maanden van dit schooljaar al 1326 basisschoolleerlingen aangemeld en de toeloop blijft groeien. Sterk Techniekonderwijs (STO) het Gooi hoopt hiermee kinderen enthousiast te maken voor een opleiding en baan in de techniek.

De Technolabs bevinden zich in de vmbo-scholen Groot Goylant en het Hilfertsheem College in Hilversum, College de Brink in Laren en Yuverta in Naarden. Het is de bedoeling dat basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 in het Gooi ze alle vier bezoeken. De speciaal hiervoor ontwikkelde ruimtes zijn zo ingericht dat leerlingen spelenderwijs kennismaken met moderne techniek en technologie, onder begeleiding van po- en vmbo-docenten.

Thema’s en activiteiten

Elk Technolab biedt zijn eigen thema’s, tools en opdrachten die gebaseerd zijn op de leerdoelen van het vak Wetenschap en Techniek, dat basisscholen vanaf 2020 verplicht zijn om aan te bieden in het onderwijsprogramma. Tevens wordt met de thema’s aansluiting gemaakt met de vmbo-profielen in de bovenbouw. Zo gaan de leerlingen onder meer, met een VR-bril op, op zoek naar duurzame producten, leren ze wat een windmolen doet, dat je met de zon energie kan opwekken, gaan ze ontwerpen en programmeren in virtual reality, aan de slag met slim vervoer, fake news maken met behulp van green screen-technieken en met DNA-onderzoek een superaardbei kweken. Er worden steeds nieuwe thema’s en activiteiten toegevoegd. Kinderen worden uitgedaagd creatief te zijn en samen te werken. Ze zien dat je schijnbaar ingewikkelde technologische toepassingen heel makkelijk kunt gebruiken bij het ontwerpen en maken van dingen. Daar is geen kunst aan, en het is vooral heel erg leuk.

Doorlopende leerlijn

Ook zijn de activiteiten in de Technolabs geschikt voor de vmbo-(onderbouw)leerling als ondersteuning van het LOB-programma. Zo ontstaat een doorlopende leer- en ontwikkellijn po-vmbo en wordt een optimale aansluiting op de profielen in de bovenbouw van het vmbo gerealiseerd. De leerling van het basis- en voortgezet onderwijs kan zich in het Technolab helemaal laten onderdompelen in de wereld van techniek en technologie. En, geïnspireerd en toegerust, aan de slag gaan met techniek.

Tekort technisch personeel

Er is een groot tekort aan technisch en technologisch personeel en de vraag naar goed opgeleide vakmensen neemt de komende jaren alleen maar toe. Ondanks een lichte stijging kiezen nog te weinig jongeren voor een technische opleiding. Het is daarom van belang dat meer jongeren geïnteresseerd raken in een baan in de techniek. Hiervoor is het platform Maak het met Techniek bedacht door Sterk Techniek Onderwijs het Gooi, een samenwerkingsverband van scholen uit het primair en voortgezet onderwijs, het mbo en het bedrijfsleven.