Over Regio het Gooi

Over de regio

Het inhoudelijke perspectief van de regio het Gooi is de wetenschap: technologie en creatieve techniek. Met die bril op wordt het technische vmbo vernieuwd.

Een netwerk met samenwerkingspartners in de regio bekijkt de uitdagingen van de arbeidsmarkt door de bril van de wetenschap, een voor het Gooi historische combinatie. Zo moet sterk techniekonderwijs worden vormgegeven.

Om deze uitdagingen aan te pakken ziet regio het Gooi enkele doelstellingen. Het vernieuwen van het technisch vmbo, zodat leerlingen adequaat zijn voorbereid op nieuwe technologische ontwikkelingen en technieken in hun latere beroep. En het vertrouwd maken van leerlingen binnen de niet-technische profielen en de theoretische leerweg/mavo met technische en technologische aspecten in de samenleving en werk. Dit sluit aan op en stemt af met primair onderwijs, het bedrijfsleven en ROC.

Het vernieuwde technische vmbo moet leerlingen lesmaterialen bieden die aansluiten bij technologische ontwikkelingen en technieken leren die leerlingen tegenkomen in hun latere beroep. Dit zorgt voor ‘betere’ meer leerlingen binnen de technische profielen en een grotere uitstroom naar technische vervolgopleidingen. Daarnaast worden er professionaliseringstrajecten aan docenten aangeboden, waarmee zij op de hoogte blijven van recente technologische ontwikkelingen en deze kunnen toepassen in het lesprogramma.

De gewenste resultaten zijn een toename van het aantal leerlingen dat het technische vmbo volgt en een toename van het aantal leerlingen in het vmbo dat vanuit een niet-technisch profiel of de theoretische leerweg/mavo één of meerdere technische keuzevakken volgt. Daarnaast ligt de focus op een verhoging van de instroom vanuit de vmbo-afdelingen in het Gooi naar technische mbo-opleidingen en een toename van de gediplomeerde uitstroom uit technische mbo-opleidingen in de regio.

Betrokken vmbo-scholen

Hilfertsheem College

Hilversum

College De Brink

Laren

Mediaschool Hilversum

Hilvesum

Groot Goylant

Hilversum

Yuverta Naarden

Naarden