De Mediaschool bestaat 10 jaar

De Mediaschool bestaat 10 jaar

Dit jaar viert de Mediaschool zijn tienjarig jubileum met een feestelijke reünie op 30 mei. Wat in 2014 begon als afdeling van Groot Goylant met 17 leerlingen in een kantoortje op de Achterom in Hilversum, is nu uitgegroeid tot een serieuze Media, Vormgeving en ICT-opleiding voor klas 3 en 4 van het vmbo met een passende vestiging op de Prins Bernhardstraat in Hilversum.

Al is het aantal leerlingen in de loop der tijd opgelopen naar 75, is groei geen doel. De kracht van de school is de kleinschaligheid en de steun en het vertrouwen die leerlingen vinden bij de docenten. De grootste groep instromers zijn leerlingen van de theoretische leerweg die zich hierin niet thuisvoelen; leerlingen die het niet van de theorie moeten hebben, maar meer willen doen en maken of die hun creatieve kant hebben ontdekt en dat willen doorontwikkelen. De school leverde de afgelopen jaren een mooie aanwas voor beroepen in de gerelateerde (technische) richtingen!

Beroepsgerichte vakopleiding

De Mediaschool is een beroepsgerichte opleiding voor leerlingen in de bovenbouw (jaar 3 en 4) van het vmbo (kader- en bas​isberoepsleerwegen). Op de Mediaschool specialiseren leerlingen zich in het profiel Media, Vormgeving en ICT. Echte makers met passie voor media voelen zich hier thuis. Naast de basisvakken, zijn er veel praktijkvakken en maken leerlingen alvast kennis met het werk dat zij wellicht later gaan doen. De school heeft 75 leerlingen en de klassen zijn klein. Het hechte team van docenten staat garant voor een persoonlijke begeleiding van alle leerlingen. De school is onderdeel van Groot Goylant en valt onder de overkoepele​nde organisatie Alberdingk Thijm Scholen.