Enthousiasme voor samenwerking

Enthousiasme voor samenwerking

Bij de startbijeenkomst van Sterk Techniek Onderwijs in Gouda werden er volop plannen gemaakt. Door de corona-crisis iets later van start dan gepland, maar alle aanwezigen waren vol energie over het delen van aanpakken net voor de start van het nieuwe schooljaar.

In de aula van De Goudse Waarden gaan we enthousiast van start met dit project. Belangrijkste doelstelling is regionale samenwerking ten behoeve van de kwaliteit van het technisch onderwijs, om aangesloten te blijven bij de technologische ontwikkelingen.

Wethouder Thierry van Vugt van de gemeente Gouda en CvB-voorzitter van De Goudse Waarden Peter van Dijk heetten iedereen welkom. Directeur Leendert van der Ham van penvoerder Driestar College lichtte toe hoe de samenwerking tot stand is gekomen. De samenwerkende partners in het project zijn de vmbo-scholen De Goudse Waarden, Driestar College, Carmel College en het WellantCollege. Zij werken samen met mbo-scholen MboRijnland en het Hoornbeeck College. Er zijn veel bedrijven die de samenwerking omarmen. Via het platform Gouda Onderneemt wordt de samenwerking geïntensiveerd. Ook Techniekpunt Gouda werkt mee in het consortium, onder andere middels techniek workshops voor po en vo in de Chocoladefabriek in Gouda.

De vier hoofddoelen van de regio zijn: verstevigen van de samenwerking tussen basisonderwijs en vmbo scholen, een doorlopende leerlijn vmbo-mbo op innovatieve technologie neerzetten, aanbod van keuzevakken innovatieve technologie onderling afstemmen en onderling kennisdelen, en het verstevigen van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Projectleider is Annewieke Baank, voor meer informatie: annewieke@gmail.com of 0644812533.