Regio Gouda

Bekijk het laatste nieuws

Meer nieuws

Aankomende derde- en vierdejaars M&T op bezoek bij Motorvoertuigentechniek mboRijnland

Mooi kijkje in de toekomst naar vervolgopleiding en een baan.

21 juli 2021

Dit is onderwijsvernieuwing door samen te werken met bedrijven! 

SPB en het Hoornbeeck College ondertekenden gisteren in de gloednieuwe Bouwacademie in Waddinxveen een samenwerkingsovereenkomst.

21 juli 2021

Sterk Nieuw Techniekonderwijs in Gouda

Vier scholen sloegen de handen ineen en laten gezamenlijk zien welke opties er voor basisschoolkinderen met vmbo-advies zijn.

05 januari 2021

Regio Gouda

In vier jaar tijd moet het Goudse onderwijs zo vormgegeven zijn dat de regionale arbeidsmarkt duurzaam kan beschikken over voldoende kwalitatief hoogwaardig opgeleide krachten op het niveau van basis vakmanschap en middelbaar/gespecialiseerd vakmanschap. Meer informatie over Regio Gouda vindt u op de pagina ‘Over de regio’.

Winnaar In de Spotlight

Samen werken wij aan de transitie naar een duurzame samenwerking voor techniek in de regio. Maar hoe ziet die samenwerking er uit, en wie zijn nou eigenlijk de dragende krachten achter STO? De Spotlight licht de meest aansprekende, innovatieve, of verrassende regionale initiatieven uit en laat zien hoe ze tot stand zijn gekomen. Het initiatief Precious Plastic van de regio Gouda is op 24 juni 2021 als winnaar uit de bus gekomen van de Spotlightprijs.

Het winnende initiatief

 • Precious Plastic Gouda - Regio Gouda

  Mbo studenten Technicus Engineering (Smart Technology) gaan zelf een plastic shredder bouwen en een werkplaats voor plastic recycling opstarten in Gouda. Zij willen dit idee in samenwerking met vmbo scholen in de stad verder verspreiden. Middels een handleiding en workshops aan meerdere vmbo scholen in Gouda leren vmbo leerlingen hun eigen plastics shredder te bouwen. Hierdoor komt er op elke vmbo school in Gouda een shredder te staan, deze scholen gaan hiermee kennis ontwikkelen en basisschool workshops geven. Iedere school in Gouda kan hierdoor potentieel inzamelpunt van plastic afval worden. Hierdoor wordt kennis verspreid over duurzaamheid en hergebruik van materialen en wordt er massaal plastic afval ingezameld in de stad.

  Studenten HBO Bedrijfskunde gaan een business case ontwikkelen en een bedrijfsconcept opstellen om van Precious Plastic Gouda een start-up onderneming te maken.

  Met dank aan de samenwerking met de projectgroep Duurzaamheid Gouda wordt deze activiteit onderdeel van de geplande duurzame markt in mei / juni 2022 op GoudAsfalt in het kader van het 750 jarig bestaan van Gouda. Naast ruimte voor verkoopkraampjes moet er ook ruimte zijn voor een informatiemarkt, demo’s, ambachten, workshops en theater. Studenten Technicus Engineering gaan hier workshops geven over o.a. 3d printen en Precious Plastics.

  Dit was niet gelukt zonder…

  Wesley van der Velde, Docent Smart Technology / Mechatronica bij mboRijnland Gouda.

  “Slimme toepassingen en duurzaamheid combineren is de toekomst. Deze combinatie wil ik graag laten inzien door leerlingen van PO-VO-MBO-HBO. Voor dit project gaat het specifiek over decentralisering en eigen verantwoordelijkheid nemen als burger. Als we dit over alle niveaus kunnen laten beleven is dat een mooie basis voor toekomstige oplossingen.”

Vijf concrete doelstellingen voor de regio

 1. De instroom van leerlingen in het technisch vmbo en technologisch vormgegeven vmbo met 2,5 jaarlijks vergroten, waarbij het streven is de eerste toename in 20/21 gerealiseerd te hebben.
 2. De doorstroom voor de technische profielen BWI en PIE behouden en voor de andere profielen en de TL tezamen met 5% jaarlijkse vergroten, waarbij het streven is de eerste toename in 20/21 gerealiseerd te hebben.
 3. Innovatieve technologie met ingang van 21/22 een plaats geven binnen het vmbo door middel van keuzevakken Slimme Technologie, Robotica etc.
 4. Circa 90 bedrijven op structurele wijze betrekken bij het Gouds onderwijs door middel van bedrijfsbezoeken, gastlessen, docentstages en andere evenementen.
 5. De basisvoorwaarden voor sterk en eigentijds techniekonderwijs op de scholen in orde hebben.

Samenwerking met bedrijfsleven