Over Regio Gorinchem en Altena

Over de regio

In de regio Gorinchem en Altena is een nijpend tekort aan technische vakmensen op mbo-niveau in verschillende vakgebieden. De tekorten in de techniek bevinden zich met name in bouw(gerelateerd), maritieme (maak)industrie en logistieke beroepen en de (toegepaste) ICT. Tevens is er behoefte aan arbeidskrachten die de juiste kennis, vaardigheden en houding hebben op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, robotisering/automatisering, smart technology en maritieme techniek.

Vanwege de voorspelde flinke krimp van het aantal vmbo-leerlingen, vormt het een uitdaging om kwalitatief hoogstaand onderwijs te verzorgen en voldoende leerlingen te laten in- en doorstromen naar een technische (v)mbo-opleiding in de regio. Onderlinge samenwerking, kennisdeling en het bundelen van de krachten tussen de partners is hiervoor cruciaal. In dit regioplan worden de knelpunten van het huidige aanbod en kwaliteit van het technisch vmbo aangepakt, passend bij de regionale arbeidsmarktbehoefte. Naast de overkoepelende ambitie van samenwerken en kennisdelen, hebben de partners de volgende zes ambities geformuleerd:

1. De samenwerkende scholen creëren de juiste randvoorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs: de basis op orde.

2. De partners gaan het huidige (doorlopende) onderwijsaanbod borgen en updaten en tenminste vijf nieuwe doorlopende leerlijnen vmbo-mbo ontwikkelen, met extra aandacht voor opleidingen op niveau 4 (en 5).

3. De partners creëren voor eind 2023 tenminste vier innovatieve hotspots, waar leerlingen leren door te werken aan echte praktijkopdrachten van bedrijven.

4. Techniekdocenten volgen voor 2023 tenminste 10 dagen bijscholing op de werkvloer met een focus op kennis, vaardigheden en houding t.b.v. de professionalisering van docenten.

5. Tenminste 75 % van de basisschoolleerlingen in de groepen 3 t/m 8 maken eind 2023 structureel en actief kennis met techniek en technologie: technologielessen voor basisschoolleerlingen.

6. De techniekverwante vmbo scholen (op TL niveau) integreren meer divers en aantrekkelijk techniekonderwijs, wat zorgt voor een verbetering van de aansluiting en doorstroming naar technisch mbo-4.

Betrokken vmbo-scholen

Protestants Christelijke Scholengemeenschap Oude Hoven

Gorinchem

Gilde Vakcollege

Gorinchem

Uilenhof

Gorinchem

Gomarus

https://www.gomarus.nl/?home

Merewade Praktijkschool

Gorinchem

Prinsentuin Andel

Andel

De Joost

Leerdam

Willem van Oranje College, locatie Wijk en Aalburg

Wijk en Aalburg

Yuverta

Ottoland

Calvijn

Hardinxveld-Giessendam

Schans

Sleeuwijk

Het Heerenlanden

Leerdam

Altena College

Sleeuwijk

Omnia College

Gorinchem