Techniek en technologielessen voor basisschoolleerlingen

Techniek en technologielessen voor basisschoolleerlingen

Deze programmalijn laat kinderen uit de hele regio structureel en actief kennismaken met technologie. Kinderen beleven techniek door te doen, waardoor hun interesse en enthousiasme geprikkeld wordt. Dat gebeurt door een betrokken en gedreven team, samengesteld uit docenten van alle vmbo-scholen, in samenwerking met de docenten van de basisscholen. Er is een website (http://basisvoortechniek.com) mét info en reserveringssysteem, waar veel op wordt ingeschreven! Laat die leerlingen maar komen in het Techniekonderwijs!

De technieklessen worden erg goed gewaardeerd: “Alle leerlingen hebben gesoldeerd, geschroefd, gewerkt. Megagaaf! Leerlingen waren zo enthousiast thuisgekomen dat een ouderpaar hun dochter zelfs op een technische school heeft ingeschreven. Top!”

Meer informatie

Aart Verburg, programmalijnleider van techniekpromotie in het basisonderwijs.

“Mijn ambitie is om minstens 75 procent van alle basisschool leerlingen in aanraking te laten komen met techniek. Dit doen we door gastlessen te geven in het basisonderwijs. Zo laten we de leerlingen kennis maken met techniek, maar we proberen ook de leerkrachten in dit proces te betrekken. Dit doen we door middel van het concept van methodisch ontwerpen, waarbij we techniekprojecten vakoverstijgend kunnen aanbieden zodat dit beter inpasbaar is in de onderwijspraktijk en techniek beter geïmplementeerd kan worden in het curriculum.”

Bekijk de video op youtube