Meer technische handjes in regio krijgen én houden

Meer technische handjes in regio krijgen én houden

Techniek is voor veel jongeren onzichtbaar geworden. Techniek is overal in verweven, maar je ziet het eigenlijk nergens meer ècht. Dat moet veranderen.” Aan het woord is Krijn Redert, directeur van Gilde Vakcollege Techniek èn penvoerder voor het activiteitenplan van Sterk Techniek Onderwijs. Scholen in de regio, waaronder Gilde Vakcollege Techniek, Gomarus College, Willem van Oranje College en het Omnia College in Gorinchem, ontvangen de komende vier jaar 9 miljoen euro om het techniekonderwijs weer op de kaart te zetten. De miljoenenimpuls moet zorgen voor meer bekwame docenten, up-to-date technieklokalen, innovatieve leeromgevingen en voldoende stageplaatsen.