Impuls techniekonderwijs in regio Dronten

Impuls techniekonderwijs in regio Dronten

Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst door wethouder van Bergen, lokale onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven slaan onderwijs, gemeente en ondernemers de handen ineen om het techniekonderwijs in de regio Dronten te versterken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in samenwerking met Stichting Platforms VMBO en het platform Talent voor Technologie het programma Sterk Techniekonderwijs opgezet (STO). De regio Dronten heeft in haar plannen de ambitie om een structurele Techniekketen te realiseren van basisschool tot MBO. De keten van instellingen wil met de samenwerking stimuleren dat voldaan kan worden aan de groeiende vraag naar goed geschoold technisch personeel, onder meer in nieuwe technologie. Samen met het bedrijfsleven wil STO Dronten bijdragen aan het bieden van oplossingen in de regio.