Over Regio Dronten

Over de regio

De vmbo-scholen uit Dronten bundelen de krachten met Landstede MBO, het basisonderwijs, de gemeente en het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van Sterk Techniekonderwijs in de regio.

De technische vmbo-scholen het Almere College en het Ichthus College (locatie Het Perron Dronten), hebben met de partners onderzocht welke kansen er in de regio liggen. Gezamenlijk is gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt, duurzaamheid, woningbouw en onderwijs om de komende jaren invulling te geven aan de doelstellingen van Sterk Techniekonderwijs.
STO Dronten heeft de ambitie om een structurele techniekketen te realiseren binnen het onderwijs, van basisschool tot en met mbo, gericht op het voldoen aan de vraag naar goed geschoold technisch personeel. STO Dronten zal daarmee bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in de regio.

STO Dronten richt zich op de volgende speerpunten:

  • Reguliere technische bedrijven en technologie die al te maken hebben met een personeelstekort (ICT, installatietechniek, elektrotechniek, transport, automotive).
  • Banen die te maken hebben met ‘nieuwe’ technologie zoals automatisering, robotisering, duurzame energietransitie.
  • Een verbreding van de vakkennis van leerlingen door het aanbieden van een groter assortiment aan keuzevakken, en het aanbieden van vaardigheden die het bedrijfsleven vraagt.
  • Doorlopende leerlijnen op verschillende niveaus in samenwerking met het basisonderwijs en verschillende mbo-instellingen.

Daarnaast is een belangrijk doel van STO Dronten om leerlingen op de basisschool al kennis te laten maken met techniek en technologie. Binnenkort starten de eerste activiteiten voor leerlingen van de basisschool. Hierdoor kunnen leerlingen en hun ouders een beter beeld krijgen van het technisch vmbo en de vele kansen op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst.

Betrokken vmbo-scholen

Ichthus College Vmbo Basis/Kader

Dronten

Almere College

Dronten