Sterk Techniek Onderwijs – Onderbouwprogramma Circulaire Economie

Sterk Techniek Onderwijs – Onderbouwprogramma Circulaire Economie

Vanaf januari 2020 krijgen regio’s ondersteuning van de Rijksoverheid om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en op werk in de regio. In een regio werken vmbo-scholen, mbo- instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen. In de regio Dordrecht is gekozen voor ca. 15 onderbouwthema’s, waar ‘Circulaire economie’ er één van is. Cirkellab gaat dit thema vorm en inhoud geven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 2 onderdelen:

  • Themabijeenkomst Circulaire Economiemet name voor docenten
  • Lesprogramma Circulaire Economie, dat voor de scholieren is bedoeld (schooljaar 2021-2022 of in het schooljaar 2022-2023)