Over Regio Dordrecht

Over de regio

In de regio Dordrecht is water een verbindende schakel en een verbindend thema. De plannen om het technische vmbo te versterken worden ondersteund door het bedrijfsleven en de lokale overheid.

De regio staat centraal in de planvorming om het technische vmbo te versterken en aan te passen aan de regionale arbeidsmarktbehoefte. Voor het eiland van Dordrecht is ‘water’ een verbindende schakel. Dit zal dan ook het verbindende thema zijn in de programmaopzet.

Alle partijen hebben zich bereid verklaard hieraan mee te werken en verder vorm te geven. De ondersteuning vanuit het bedrijfsleven zal hierdoor ook een breder karakter krijgen. Ook de lokale overheid ondersteunt onze zienswijze.

Betrokken vmbo-scholen

Insula College MAVO

Dordrecht

Insula College vmbo

Dordrecht

Stedelijk Dalton Vakcollege

Dordrecht

Wartburg College locatie Marnix

Dordrecht

Yuverta

Dordrecht

Yuverta Dordrecht

Dordrecht

Hans Petri School

Dordrecht

Wartburg College Praktijk Onderwijs

Dordrecht

Drechtster College

Dordrecht