Over Regio Deventer-Twello

Over de regio

De regio Deventer wil de komende jaren fors investeren in sterk techniekonderwijs. Onderwijspartners en het bedrijfsleven vormen ontwikkelteams die zich richten op de doorstroom naar techniekprofielen en andere onderwijsniveaus.

Het bedrijfsleven in de regio Deventer en omstreken staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Tegelijk is er een afname van het aandeel leerlingen dat in het vmbo voor techniek kiest. De regio heeft de afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid om de instroom en doorstroom in het techniekonderwijs te bevorderen.

De urgentie om nu een volgende stap te maken naar een duurzaam en sterk techniekonderwijs wordt breed gedeeld. De regio Deventer wil voor de komende jaren dan ook fors investeren in sterk techniekonderwijs. Derhalve hebben partners uit het onderwijs en bedrijfsleven besloten een aanvraag in te dienen voor Sterk Techniekonderwijs 2020-2023.

In de uitvoering van het activiteitenplan wordt ingezet op ontwikkelteams die de ‘reis van leerlingen’ door het onderwijsstelsel volgen: van aansluiting van het po op het vmbo, naar onderbouw, naar bovenbouw. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in harde techniekprofielen en in overige profielen plus de gemengde en theoretische leerweg. Ook is er oog voor de aansluiting van het vmbo op het mbo.

Specifieke aandacht is er voor meiden in de techniek en de samenwerking met het bedrijfsleven. Met het oog op kwaliteitsbevordering wordt daarnaast ingezet op professionalisering van docenten en instructeurs en een upgrade van materialen en inventaris.

Betrokken vmbo-scholen

Zone.College

Twello