Zone.College

Twello

Meer weten? Neem contact op.

Naam regio

Regio Deventer-Twello

Penvoerder

Etty Hillesum Lyceum De Marke Noord

Functie contactpersoon

Projectleider STO Deventer-Twello

E-mailadres contactpersoon

Naam contactpersoon

John van Mierlo

Organisatie contactpersoon

--

STO-nummer

STO19033