Regio Achterhoek-Noord/ Twente

Een samenwerking tussen vmbo’s en ROC’s in de regio Achterhoek-Noord/Twente moet het aantal leerlingen dat doorstroomt naar techniek vergroten. De vraag vanuit het bedrijfsleven staat daarbij centraal.

De gemeenten Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre en Lochem (Achterhoek-Noord/Twente) onderkennen het belang van kwalitatief goed en betekenisvol techn(olog)isch onderwijs voor de regio. Aan hen de verantwoordelijkheid om leerlingen een techn(olog)ische opleiding aan te bieden waarmee ze succesvol kunnen zijn op de arbeidsmarkt.

De regio wil bij leerlingen de belangstelling wekken voor techniek en technologie, hiermee wordt begonnen in het basisonderwijs. Die belangstelling kan worden gestimuleerd door aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven zoals de twee Techniek Lokalen in onze regio. Ook wordt er ingezet op een regionaal dekkend aanbod van technische profielen in het vmbo en zo mogelijk ook op uitbreiding van het aantal technische keuzevakken. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de vraag van het bedrijfsleven.

Momenteel wordt het regionale bedrijfsleven betrokken bij de opleiding van de leerlingen, met name waar het praktische vaardigheden betreft. Tevens wordt in het kader van hybride leren steeds meer gebruik gemaakt van faciliteiten die bedrijven en instellingen ons bieden. Er wordt voor voldoende goed opgeleide vakdocenten in de technische profielen gezorgd, en docenten worden gestimuleerd om verbinding te zoeken met het bedrijfsleven.

Het aantal leerlingen dat voor een opleiding in de techniek kiest, dient beduidend toe te nemen om alle regionale ambities ook in de toekomst te kunnen realiseren. Aangezien onze leerlingen doorstromen naar zowel ROC Graafschap College als naar ROC van Twente, zal er een samenwerking worden opgezet met beide mbo-instellingen.

De vmbo’s en ROC’s hebben een doeltreffende samenwerking voor ogen tussen alle belanghebbende partijen: po, pro, vso, vmbo, mbo, regionaal bedrijfsleven en lokale overheid. Daarbij wordt volop gebruikgemaakt van bestaande vormen van samenwerking en overlegstructuren zoals Profijt, TOP-traject, STERA en Techniek Pact.

Lees meer +Lees minder -
STO18055 / STO19024
Professonalisering docenten Hybride leren Technische keuzevakken
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Achterhoek-Noord/ Twente
Penvoerder
Staring College
Naam contactpersoon
R. Nijenhuis
Functie contactpersoon
Conrector VMBO
Organisatie contactpersoon
S.G. Marianum
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Marianum scholengemeenschap

Lichtenvoorde

Scholengemeenschap Harreveld

Harreveld

Staring College

Borculo

vmbo.zone Borculo

Borculo

VSO De Korte Dreef

Borculo

Staring College locatie Beukenlaan

Borculo

Staring College locatie Herenlaan

Borculo

Nieuws

05 december 2019

Met techniekproject STERA doen vmbo-leerlingen ervaring op in de praktijk

Deelnemende STERA scholen en bedrijven laten zien hoe zij in de Achterhoek samenwerken om het vak techniek te promoten.

04 november 2019

De Smartly School app

Smartly school app is een nieuwe applicatie voor Sterk techniekonderwijs in combinatie met hybride leren.

04 november 2019

Industriële kring Groenlo / Lichtenvoorde & Marianum trekken samen op

Project ‘Techniek is overal’ om meer jongeren naar technische opleidingen te krijgen.

Inspiratie

Artikel

Leerlingen aan het stuur met de Smartly School App

5 mei 2020

Hoe maak je hybride leren organiseerbaar? Het Marianum ontwikkelde op eigen initiatief de Smartly School App.

Artikel

Samenwerking van de bètasecties van het Assink Lyceum met bedrijven

17 december 2018

De bètasecties van het Assink Lyceum in Haaksbergen willen zo veel mogelijk samenwerkingsrelaties aangaan met bedrijven in de omgeving.