Over Regio Achterhoek-Noord/ Twente

Over de regio

Een samenwerking tussen vmbo’s en ROC’s in de regio Achterhoek-Noord/Twente moet het aantal leerlingen dat doorstroomt naar techniek vergroten. De vraag vanuit het bedrijfsleven staat daarbij centraal.

De gemeenten Berkelland, Haaksbergen, Oost Gelre en Lochem (Achterhoek-Noord/Twente) onderkennen het belang van kwalitatief goed en betekenisvol techn(olog)isch onderwijs voor de regio. Aan hen de verantwoordelijkheid om leerlingen een techn(olog)ische opleiding aan te bieden waarmee ze succesvol kunnen zijn op de arbeidsmarkt.

De regio wil bij leerlingen de belangstelling wekken voor techniek en technologie, hiermee wordt begonnen in het basisonderwijs. Die belangstelling kan worden gestimuleerd door aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven zoals de twee Techniek Lokalen in onze regio. Ook wordt er ingezet op een regionaal dekkend aanbod van technische profielen in het vmbo en zo mogelijk ook op uitbreiding van het aantal technische keuzevakken. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de vraag van het bedrijfsleven.

Momenteel wordt het regionale bedrijfsleven betrokken bij de opleiding van de leerlingen, met name waar het praktische vaardigheden betreft. Tevens wordt in het kader van hybride leren steeds meer gebruik gemaakt van faciliteiten die bedrijven en instellingen ons bieden. Er wordt voor voldoende goed opgeleide vakdocenten in de technische profielen gezorgd, en docenten worden gestimuleerd om verbinding te zoeken met het bedrijfsleven.

Het aantal leerlingen dat voor een opleiding in de techniek kiest, dient beduidend toe te nemen om alle regionale ambities ook in de toekomst te kunnen realiseren. Aangezien onze leerlingen doorstromen naar zowel ROC Graafschap College als naar ROC van Twente, zal er een samenwerking worden opgezet met beide mbo-instellingen.

De vmbo’s en ROC’s hebben een doeltreffende samenwerking voor ogen tussen alle belanghebbende partijen: po, pro, vso, vmbo, mbo, regionaal bedrijfsleven en lokale overheid. Daarbij wordt volop gebruikgemaakt van bestaande vormen van samenwerking en overlegstructuren zoals Profijt, TOP-traject, STERA en Techniek Pact.

Betrokken vmbo-scholen

Marianum scholengemeenschap

Lichtenvoorde

Scholengemeenschap Harreveld

Harreveld

Staring College

Borculo

vmbo.zone Borculo

Borculo

VSO De Korte Dreef

Borculo

Staring College locatie Beukenlaan

Borculo

Staring College locatie Herenlaan

Borculo