Over Regio Zuidoost Groningen

Over de regio

In Regio Zuidoost Groningen is er sprake van krimp in de instroom van het aantal leerlingen. Om hen te enthousiasmeren voor techniek en technologie, wordt ingezet op een beter onderwijs en meer samenwerking met bedrijven.

De regio bestaat uit de gemeenten Stadskanaal, Pekela, Westerwolde en Oldambt, met als belangrijkste kernen Stadskanaal en Winschoten. De betrokken scholen zijn mbo Noorderpoort uit Stadskanaal, Terra MBO uit Winschoten en het Dollard College en vo-scholengemeenschap Ubbo Emmius uit Oldambt. Deze beide scholen voor vo bieden in hun gemeente binnen het vmbo de technische opleidingen aan.

Tussen enkele van deze scholen zijn al samenwerkingen opgezet. Verder verkennen Ubbo Emmius en het Dollard College mogelijke vormen van samenwerking om op termijn te komen tot een fusie. Er is al langere tijd contact tussen beide scholen.

De uitdaging waarvoor we staan is enerzijds om ondanks de krimp de instroom van het aantal leerlingen te stabiliseren. Anderzijds moet ervoor gezorgd worden dat de leerlingen beter en in samenwerking met de bedrijven worden opgeleid.

Daartoe moeten we al op jonge leeftijd leerlingen enthousiasmeren voor techniek en technologie. Het techniekonderwijs in de onderbouw moet worden aangepakt en er moderniseringen in het vmbo moeten worden doorgevoerd. Ook moet er een betere aansluiting met het mbo gerealiseerd worden.

Betrokken vmbo-scholen

Ubbo Emmius Scholengemeenschap – Maasdreef

Stadskanaal

Ubbo Emmius Scholengemeenschap – Stationslaan

Stadskanaal

Ubbo Emmius Scholengemeenschap – Sportparklaan

Stadskanaal

Ubbo Emmius Scholengemeenschap

Winschoten

Dollard College – Pekela

Oude Pekela

Dollard College – Bovenburen

Winschoten

Dollard College – Hommesplein

Winschoten

Dollard College – Stikkerlaan

Winschoten

Dollard College – Bellingwolde

Bellingwolde

Noorderpoort

Stadkanaal