Vmbo-leerlingen voeren onderhoud uit in flatwoning Stadskanaal

Vmbo-leerlingen voeren onderhoud uit in flatwoning Stadskanaal

‘Jeugd vroeg interesseren voor schildersopleiding’

Schilderleerlingen die samen – onder deskundige begeleiding – een praktijkproject uitvoeren, is op mbo-scholen zoals Nimeto, SintLucas en Cibap een bekend leertraject. Dat een dergelijk project in het vmbo plaatsvindt, is vrij uitzonderlijk: vier leerlingen van scholengemeenschap Ubbo Emmius in Stadskanaal voeren momenteel onderhoud uit in een flatwoning. “Hiermee hopen we hen te interesseren voor een vervolgopleiding als schilder“, zegt projectleider Peter Zwiers.

Lees meer op de website van Eisma’s Schilderblad