Over Regio Zuidoost-Brabant

Over de regio

In de regio Zuidoost-Brabant worden onderwijs, bedrijven en overheden samengebracht om nu en in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar techniekonderwijs aan te bieden. Dit gebeurt door middel van vijf pijlers.

De regio’s Veldhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende en Bergeijk maken onderdeel uit van de economische topregio Brainport Eindhoven. Het kloppend hart van de Nederlandse kennisintensieve maakindustrie. De regio onderscheidt zich door een hechte cultuur van samen de handen uit de mouwen steken ten behoeve van de lokale technische arbeidsmarkt.

De technische bedrijven in de regio hebben door vervangingsvraag (vergrijzing) en uitbreidingsvraag (groei) behoefte aan voldoende goed opgeleide technische vakmensen. De tekorten zijn er flink en bestaan op alle niveaus. Gebrek aan technisch talent is de belangrijkste beperkende factor voor verdere groei van de kennisintensieve maakindustrie. Eén op de vijf werkgevers geeft aan opdrachten te moeten weigeren door een tekort aan beschikbaar personeel.

Samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheden moet ervoor zorgen dat nu en in de toekomst kwalitatief goed en betaalbaar techniekonderwijs aangeboden kan worden. Dit gebeurt aansluitend op de vraag, inspelend op innovaties vanuit het bedrijfsleven in de regio en als toeleider naar vervolgonderwijs.

Hiervoor wordt ingezet op 5 pijlers: De instroom van leerlingen, onderwijsontwikkeling, de instroom en professionalisering van docenten, betere faciliteiten en apparatuur en het creëren van een duurzame samenwerking. Het project is een samenwerking tussen enkele scholen, gemeenten en 25 bedrijven uit de regio.

Betrokken vmbo-scholen

Scholengemeenschap Were Di

Valkenswaard

Sondervick College

Veldhoven

Prins Willem-Alexander College

Veldhoven

Summa College

Eindhoven