Regio Zuidoost-Brabant: Sterk Techniek Onderwijs in de Brainportregio

Regio Zuidoost-Brabant: Sterk Techniek Onderwijs in de Brainportregio

Alexander Kapteijns (Were Di) en Bart van den Broek (Sondervinck College) zijn projectleiders van Sterk Techniek Onderwijs regio Zuidoost-Brabant. De twee benadrukken direct dat ze spreken namens de gehele STO regio. ‘Bij ons draait het écht om samenwerken. Tussen onderwijsinstellingen onderling, maar zeker ook met het bedrijfsleven.’

Die samenwerking was al vanaf het prille begin het uitgangspunt. ‘We wilden komen tot een plan dat door de hele regio gedragen zou worden. Dus geen document dat tijdens het rectorenoverleg is bedacht, maar een convenant waaraan alle scholen en zo’n 70 bedrijven hebben meegeschreven. We hebben er met een flinke groep zeven avonden keihard aan gewerkt. Of het breed gedragen wordt? Dat weten we wel zeker, ja.’